2 medewerkers dienstverlening

Deze vacature is vervallen
Informatie over de vervallen vacature
Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. Op allerlei manieren wordt contact gemaakt: Fysiek, via sociale media, telefoon, wijkteams en via de website. Onze dienstverlening is persoonlijk, we luisteren goed en denken mee.

Opdracht
Jij bent de eerste persoon met wie onze inwoners, ondernemers en organisaties contact hebben, live, telefonisch, per mail of via social media. We streven ernaar om 80% van de vragen direct te beantwoorden. Dat betekent dat jij over veel kennis beschikt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een klantcontactcentrum;
3. Goede, eigentijdse en klantgerichte beheersing van de Nederlandse taal, aangetoond door een foutloos CV en bondige motivatiebrief voor deze functie;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een juridisch-administratieve functie
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een gemeentelijke organisatie
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een dienstverlenende functie

Competenties
Flexibel;
Nauwkeurig;
Samenwerken;
Kwaliteitsgerichtheid;
Resultaatgerichtheid;
Initiatief;
Representatief

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie 10 CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De 10 kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste 5 kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
alle dagen in de week, bij 32 uur in ieder geval ma, di, do en vr en ma, di, wo, vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 1 november, 5 kandidaten worden geselecteerd.
Kandidaat 1: 12.35 tot 13.20 uur
Kandidaat 2: 13.25 tot 14.10 uur
Kandidaat 3 14.10 tot 14.55 uur
Kandidaat 4: 15.00 tot 15.45 uur
Kandidaat 5: 15.50 tot 16.35 uur

De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 27 oktober bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 22 oktober . Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 22 oktober 2021, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie