Specialist leer- en gedragsvraagstukken
24 Parttime Overheid/non-profit Universiteit Amersfoort
MBO Amersfoort staat voor ondernemend, verbindend en kundig. Werken bij MBO Amersfoort is werken met gemotiveerde studenten in een situatie die dicht bij de beroepspraktijk ligt. Bij MBO Amersfoort is iedereen welkom met elke achtergrond. Onze studenten en docenten kennen elkaar. Dat draagt bij aan een sfeer waarin respect, betrokkenheid en je veilig voelen voorop staan. Ons uitgangspunt is ‘lerend werken en werkend leren’. Wij werken nauw samen met bedrijven en instanties voor een goede afstemming van onderwijs en aansluiting op de beroepspraktijk. Hiervoor beschikken wij over een aantal leerbedrijven, waar onderwijs -onder de noemer Onderwijs in Bedrijf- een extra dimensie krijgt. MBO Amersfoort is een regionaal opleidingen centrum (roc) met vestigingen in Amersfoort en Utrecht.

Opdracht
De specialist werkt samen met het onderwijsteam aan verbetering van de kwaliteit van de begeleiding aan studenten. De uitvoering van deze werkzaamheden zal gedaan worden op basis van de analyse zoals deze in december aan het onderwijsteam gepresenteerd wordt.

De werkzaamheden zullen bestaan uit:

- Bieden van scholing, coaching on the job en het samen met de teams uitwerken van structuren/methodes/documenten die ondersteunend zijn aan de kwaliteit van de begeleiding
- Gesprekken voeren met mentoren, docenten en teamleiders over leer- en gedragsvraagstukken die zij in de praktijk ervaren en hen hier verder in adviseren en coachen
- Observeren in de klassen, bij teams en studentenbesprekingen om een beeld te krijgen van de begeleiding. Samen met het team werken aan de doelen met betrekking tot begeleiden
- Adviseren over groepsprocessen en didactische werkvormen in het kader van begeleidingsvraagstukken
- Studenten coachen en of hen begeleiden naar passende hulp. Hiervoor heb je contact met Regionaal Meld- en Coördinatiepunt, Veilig Thuis, Wijkteams, leerplichtambtenaren of de studiearts

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau in de richting van: Psychologie, Orthopedagogiek en/of Pedagogiek;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met/in het MBO onderwijs.

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

3. Minimaal 1 aantoonbare werkervaring als docent 
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in begeleiding binnen het MBO onderwijs
5. Aantoonbare werkervaring met soortgelijke projecten (benoem tenminste 1 voorbeeld in het cv.) 
6. Een afgeronde opleiding tot Schoolpsycholoog 
7. Aantoonbare kennis van begeleidingsstrategieën 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Uitstekende communicatieve vaardigheden
- Teamplayer
- Analytisch
- Netwerker
- Kunnen schakelen en samenwerken op verschillende niveaus
- Creatief in het vinden van oplossing

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn voor alsnog gepland op locatie op maandag 6 december 2021 tussen 12.30 uur en 15.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 3 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 25 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 26 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.