32 Parttime Overheid/non-profit Hbo Hilversum
Als gemeente zetten we ons maximaal in voor onze inwoners, ondernemers en instellingen. Daarbij staan participatie en de dialoog centraal. Medewerkers waarderen de gemeente om de grote mate van vrijheid die er is om het werk vorm te geven en actief het verschil te maken. Innovatie en lef worden gewaardeerd.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken circa achthonderd collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten. Collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Flexibiliteit in houding en gedrag zijn daarbij essentieel. Net als denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid.

Je werkt vanuit het centrale team Bestuur en communicatie binnen de unit media-advies. Media-advies is verantwoordelijk voor de publiekscommunicatie via de diverse gemeentelijke kanalen, zowel on- als offline. Het team Bestuur en communicatie (ruim 25 medewerkers) heeft de behoeften van de diverse doelgroepen in beeld en baseert daarop haar advisering en uitvoering.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Taken en werkzaamheden

In 2022 wordt de site Hilversum.nl vernieuwd. Onderdeel is de contentcreatie. Deze content is grotendeels afkomstig van de bestaande site en moet herschreven worden. Uitgangspunten zijn onder meer begrijpelijk taalgebruik en voldoen aan wettelijke bepalingen zoals WCAG en onze schrijfwijzer. Samen met de vaste collega’s van media-advies ga je aan de slag met het maken van de circa 500 pagina’s. Inhoudelijk stem je af met de vakspecialisten in onze organisatie.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

Je bent verantwoordelijk voor de contentcreatie van een vooraf afgestemde hoeveelheid webpagina’s binnen een afgesproken hoeveelheid tijd en kwaliteit.

Taken zijn:

- Je checkt bestaande webcontent van op onder andere actualiteit en relevantie
- Je herschrijft de content in GatherContent op een wijze die voldoet aan de toegankelijkheidseisen
- Je stemt de herschreven content af met vakspecialisten
- Je doet revisie en eindredactie van de webcontent
- Je informeert betrokkenen over de voortgang

Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als webredacteur met het schrijven van webteksten
2. Beschikbaar per 1 december 2021 voor minimaal 24 uur per week

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als webredacteur 
4. Aantoonbare werkervaring met SEO en de toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1 niveau AA) (benoem dit duidelijk in het cv.) 
5. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met contentmanagementsystemen van Visma Roxit CMS (benoem dit duidelijk in het cv.) 
6. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de webtoepassingen Siteimprove en GatherContent) (benoem dit duidelijk in het cv.) 
7. Maximum uurtarief van exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Uitstekende beheersing van Nederlandse taal en het schrijven op B1 niveau gaat je goed af
- Klantgericht
- Nauwgezet en zelfstandig
- Flexibel en een fijne collega om mee samen te werken

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde ‘gunningscriteria te beoordelen door Chiefs’.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 2 december 2021, vrijdag 3 december 2021 en/of dinsdag 7 december 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

- De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Chiefs wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
- ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 25 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 26 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.