36 Parttime Overheid/non-profit Hbo Den Haag
Het Servicebureau is verantwoordelijk voor de inkoop en het contracteren van alle jeugdhulp in de regio Haaglanden. Gezamenlijk inkopen van jeugdhulp is efficiënter en zorgt ervoor dat alle jeugdigen in de regio, indien nodig, verzekerd zijn van hulp. Naast het contracteren draagt het Servicebureau zorg voor contractmanagement, declaratieafhandeling, betaalbaarstelling van declaraties en informatievoorziening.

Het Servicebureau heeft een platte organisatie waar en heeft 4 teams: control, functioneel beheer, inkoop/contractmanagement en declaraties. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar onze website: www.SbJH.nl

Opdracht
De kern van de opdracht is om procesbeschrijvingen vast te leggen en plannen te schrijven voor de interne controle. Hiernaast bestaat de mogelijkheid tot ad hoc inzet op andere werkzaamheden binnen de afdeling control.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

2. Een afgeronde opleiding Accountancy op minimaal hbo bachelor niveau
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met organiseren van de administratie rondom de interne controle 
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het uitvoeren van interne controles en audits 

Competenties
- Communicatief vaardig
- Analytisch
- Kritisch
- Stressbestendig
- Flexibel
- Kritisch
- Teamverband
- Zelfstandig

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn online gepland via Teams gepland op woensdag 1 december 2021 tussen 11:00 uur en 17:00 uur De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 30 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 23 november 2021, 12:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op gepubliceerd op onze website op woensdag 24 november 2021. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

Vraag: Er wordt een opleiding Accountancy op HBO niveau gevraagd. Dit is wat ongebruikelijk. Bedrijfseconomie HBO ook toegestaan?
Antwoord: Bedrijfseconomie HBO is ook prima.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.