Communicatieadviseur Huis van de Stad
16 Parttime Overheid/non-profit Hbo Rijswijk
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Over het Huis van de Stad

Je gaat werken aan het project Huis van de Stad, het iconische pand dat vroeger dienst deed als stadhuis van de gemeente Rijswijk en dat weer een belangrijke publieke functie krijgt. Het Huis van de Stad is meer dan een stadhuis. Vanaf medio 2022 tot in 2023 nemen achtereenvolgens Trias centrum voor de Kunsten, Dagbesteding ’t Trefpunt, Vrijwilligerscentrum Rijswijk Doet, de Bibliotheek aan de Vliet en de gemeente Rijswijk gefaseerd hun intrek.

In aanloop naar de oplevering en officiële opening van het Huis van de Stad en de inhuizing van de verschillende bewoners willen we zowel de inwoners van Rijswijk als de medewerkers van de organisaties die gefaseerd naar het Huis van de Stad verhuizen, op de hoogte houden en enthousiasmeren. De communicatieadviseur die wij zoeken is een belangrijke schakel om onze communicatiedoelstellingen waar te kunnen maken.

Opdracht
Je komt te werken in een boeiende en dynamische projectomgeving, die bestaat uit toekomstige bewoners van het Huis van de Stad onder aansturing van de gemeente Rijswijk.

- Je adviseert op het gebied van interne en externe communicatie.
- Je coördineert de werkzaamheden die door de andere betrokken communicatieprofessionals of evt. extern ingehuurde experts zoals fotografen of videoproducenten worden uitgevoerd.
- Je weet wat er binnen én buiten leeft en speelt, geeft er betekenis aan en vertaalt dit in strategische en concrete adviezen. Je onderhoudt en benut hiervoor een (breed) intern en extern netwerk.
- Je bent de schakel tussen de communicatieprofessionals van de andere betrokken organisaties en de verschillende programmateams.
- Naast je adviesrol voer je ook communicatieopdrachten zelfstandig uit. Schakelen tussen advisering en het creëren van communicatiemiddelen gaat je makkelijk af.
- Je monitort de resultaten en bewaakt de aansluiting op de gezamenlijke en gemeentelijke profilering.
- Je werkt nauw samen met de bestuurs(communicatie)adviseur/woordvoerder van de verantwoordelijke wethouder, de senior-communicatieadviseur van team Communicatie en Participatie van de gemeente en de projectleider Huis van de Stad.

Concreet ga je onder andere aan de slag met het:

- Ontwikkelen, toepassen en bewaken van visuele identiteit
- Ontwikkelen en beheren van een website
- Opstellen, actueel houden, bewaken en uitvoeren van communicatieplannen, communicatiekalenders en activiteitenplanningen
- Het in gang zetten van storytelling, (voortgangs)video’s, fotografie etc.

Je komt terecht in een open cultuur, waarin de lijnen kort zijn. Je hebt makkelijk contact binnen alle bestuurlijke en gemeentelijke niveaus. De open cultuur en de overzichtelijke omvang van het project zorgen ervoor dat jij en je werk goed zichtbaar zijn. Niet alleen binnen de projectorganisatie, maar ook daarbuiten.

Vereisten / knock-outcriteria

1. 'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad
2. Uiterlijk 20 december 2021 beschikbaar voor 16 uur per week gedurende de gehele opdrachtduur incl. mogelijke verlengingsoptie
3. Maximaal uurtarief van inclusief reiskosten / Fee Chiefs en exclusief BTW

Gunningscriteria 
4. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van Communicatie en/of Journalistiek 
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Communicatieadviseur bij een gemeente in de afgelopen 10 jaar 
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Beleids- en Projectcommunicatie bij een gemeente in de afgelopen 10 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) 
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een door meerdere organisaties samengestelde projectorganisatiestructuur in de afgelopen 10 jaar 

Competenties
- Resultaatgericht
- Ondernemend
- Transparant
- Samenwerkend
- Politiek-bestuurlijk sensitief
- Omgevingsbewust
- Schriftelijk en mondeling uitdrukkingsvaardig

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen

Chiefs  beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De werkdagen kunnen in overleg worden bepaald, waarbij wel rekening moet worden gehouden met vaste overlegmomenten. Zolang coronamaatregelen van kracht zijn werken medewerkers van de gemeente Rijswijk zoveel mogelijk thuis.

Planning
De gesprekken bij de gemeente vinden online plaats en deze zijn gepland op woensdag 1 december 2021 van 12.00 uur tot 17.00 uur en donderdag 2 december 2021 van 09.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 23 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 24 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021; 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.