Strategisch communicatieadviseur
36 Parttime Overheid/non-profit Universiteit Flevoland
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten vormen met de Commissaris van de Koning het bestuur van de provincie Flevoland. Het ambtelijke deel bestaat uit de directie en de beleids-, staf- en faciliterende afdelingen; in totaal een kleine 400 mensen. Ons werkveld? De samenleving! Wij ondersteunen de zes gemeenten, het bedrijfsleven en bijna 400.000 inwoners. Elke dag werken wij aan Flevoland, op het gebied van wonen, werken, recreëren en ondernemen.

De opdracht wordt vervuld binnen de eenheid Communicatie, en afdeling Concernzaken. De eenheid Communicatie is hét expertisecentrum voor de communicatie binnen de organisatie, en maakt deel uit van de afdeling Concernzaken, beide bestaan sinds begin dit jaar en zijn volop in ontwikkeling net als de hele organisatie. De eenheid bestaat uit 15 medewerkers, en 10 in de zgn. flexibele schil. Zij werken aan inhoudelijke opgaven, en ook aan corporate communicatie, interne communicatie en digitale communicatie. De functie van strategisch communicatieadviseur is nieuw, en moet dus nog helemaal vormgegeven worden.

Opdracht
Je ontwikkelt en adviseert op het gebied van interne en corporate communicatie binnen provincie Flevoland op strategisch niveau samen met jouw collega’s en bent daar verantwoordelijk voor. De communicatieve organisatie en communicatief bestuur mag jij verder betekenis geven en samen met andere eenheden/afdeling vorm geven. Zo bouw je van binnen uit aan het eenduidig, onderscheidend en herkenbaar imago van provincie Flevoland en je krijgt daar een sturende rol in.

Belangrijkste werkzaamheden / resultaatgebieden

- Je geeft de strategische communicatiefunctie binnen de provincie Flevoland vorm en neemt in samenwerking met het hoofd Communicatie en je communicatiecollega’s de organisatie hierin mee;
- Je zorgt voor ontwikkeling van corporate communicatie door samen met je collega’s vanuit de corporate identity toe te werken naar een communicatieve organisatie, passend bij een participatieve organisatie;
- Je levert een strategische bijdrage aan de corporate positionering van de provincie Flevoland;
- Je ontwikkelt strategisch beleid voor de interne communicatie binnen provincie Flevoland;
- Je adviseert het directieteam en je bent de sparring partner voor de algemeen directeur op jouw vakgebied. Ook ben jij de intern communicatieadviseur voor de doorontwikkeling van de organisatie voor het Directieteam;
- Samen met de eenheid Bestuur adviseer je over communicatie van het bestuur en werk je samen aan de verdere professionalisering op het gebied van perszaken/woordvoering;
- Je bent verantwoordelijke voor (de ontwikkeling van) communicatieadvies aan de eenheden binnen afdeling Concernzaken;
- Je geeft crisiscommunicatie binnen de eenheid vorm.

Benodigd aantal professionals

1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: ma t/m vr.

Minimumeisen/ knock-outcriteria

1. Werkzaamheden vinden zowel thuis, als ook op het provinciehuis in Lelystad plaats
2. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking
3. Uurtarief maximaal exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Chiefs
4. Volledige beschikbaarheid van 36 uur bij aanvang van de opdracht
5. Uiterlijk beschikbaar per 6 december 2021
6. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk)

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

7. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau in de richting van Communicatie 
8. Aantoonbare werkervaring met strategische (concern)communicatie in een politiek-bestuurlijke (of direct vergelijkbare) omgeving 
9. Aantoonbare werkervaring met organisatieveranderingen en de strategische rol van communicatie hierin (benoem dit duidelijk in het cv.) 
10. Aantoonbare werkervaring in het opstellen van een visie/strategie t.a.v. strategische communicatie.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
Je bent:

- Een bouwer en houdt van pionieren
- Organisatie- en politiek/bestuurlijk sensitief
- Resultaatgericht, overtuigend, doortastend
- Verbindend, en je hebt gevoel voor je omgeving

Cv-richtlijnen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Overige informatie

- De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
- Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
- Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren.

Planning en meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 25 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 26 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De gesprekken zijn gepland op donderdag 2 december 2021 tussen 11.00 uur en 15.00 uur en vinden plaats op locatie. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 1 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.