Medewerker Salarisadministratie
36 Parttime Overheid/non-profit Mbo Westland
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Financiële Administratie en Informatievoorziening

Financiële Administratie en Informatievoorziening (FAI) is verantwoordelijk voor de centrale financiële administratie, inclusief de personeels- en salarisadministratie van gemeente Westland. Naast de reguliere (vakinhoudelijke) taken houdt het taakveld FAI zich ook bezig met het optimaliseren van processen op het gebied van digitalisering en de professionalisering van de financiële administratie en de daarbij behorende processen.

Opdracht
Samen met jouw collega’s draag je zorg voor de volledige personeels- en salarisadministratie, bewaak je de juistheid en kwaliteit van de administratie, verstrek je informatie aan medewerkers, leidinggevenden en externen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, sollicitatieprocedures, rechtspositie en salarissen. De nadruk van deze vacature ligt op de personeelsadministratie. Je stelt onder andere brieven en overeenkomsten op en verzorgt samen met een collega de administratie rondom externe medewerkers. Daarnaast kan je ook ingezet worden bij de salarisadministratie.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Uurtarief maximaal inclusief Chiefs fee, excl. btw.
2. Minimaal een afgeronde mbo niveau 3 opleiding.

Gunningscriteria (weging)

3. Minimaal een mbo niveau 3 opleiding op administratief/financieel gebied 
4. Een afgeronde opleiding PDL 
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker salaris administratie in de afgelopen 4 jaar 
6. Aantoonbare werkervaring met ICT programma PIMS/Youpp 
7. Aantoonbare werkervaring opgedaan binnen de lokale overheid in de afgelopen 5 jaar 
8. Aantoonbare kennis van de Wet normalisering rechtspositie Ambtenaren en de CAO Gemeenten 
9. Beschikbaar vanaf 13 december 2021 voor minimaal 16 uur p.w. gedurende de gehele opdrachtduur (incl. mogelijke verlengingsopties) 

Competenties
- Je hebt een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en werkt nauwkeurig
- Je bent gedreven en klantgericht, werkt vanuit wens om collega’s te ondersteunen
- Je werkt graag samen en bent flexibel inzetbaar indien nodig

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma. t/m vr. In overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 30 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

- De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 23 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 24 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

Vraag:
Hoe zit het op dit moment met thuiswerken bij deze opdrachtgever? (m.a.w. kan het werk vanuit huis gedaan worden gezien de huidige maatregelen?)
Antwoord: momenteel wordt er voornamelijk thuis gewerkt, inwerken zal deels op kantoor plaatsvinden, de opdrachtgever zoekt kandidaten die bereid zijn op termijn in hybride vorm op kantoor en thuis te werken. Kandidaten waarbij de reisafstand kantoor werk niet toelaat genieten niet de voorkeur.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.