16 Parttime Overheid/non-profit Hbo Rijswijk
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Tijdens de realisatie van een project is de directievoerder de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de opdrachtgever. Hij of zij is tijdens de uitvoeringsfase namens de opdrachtgever het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Directievoerders zijn proactief aanwezig in het uitvoeringsproces.

De directievoerder UAV maakt deel uit van de Opgaven Stadsbeheer. De directievoerder UAV werkt aan de projecten het programma herinrichting grote straten.

De directievoerder UAV is de verbindende schakel tussen de interne organisatie en de uitvoerende partijen. De directievoerder UAV stemt samen met de projectleider en toezichthouder de werkzaamheden af tussen de uitvoerende partijen en derden.

De werkzaamheden Directievoerder

Realisatiefase
- Het coördineren van het omgevingsmanagement, contractbeheersing, en kwaliteitsborging van de diverse projecten.
- Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever binnen de overeengekomen bevoegdheid.
- Het bijwonen resp. leiden van de bouwvergadering.
- Het geven van instructies aan het (dagelijks) toezicht.
- Het opzetten en/of bijhouden van planning, detailtijdbewaking en werkcoördinatie.
- De voortgangsbewaking, kostenbewaking en signalering.
- Beoordeling van verrekenbare hoeveelheden en meer- en minderwerk.
- Het opdragen van werk ten laste van de stelposten, bestekwijzigingen, de verrekenbare hoeveelheden en het meer- en minderwerk binnen de door de opdrachtgever verleende bevoegdheid.
- Het adviseren inzake de termijnbetalingen.
- Het maken van periodieke financiële overzichten.

Oplevering

- Opstellen van een opleverdossier voor opdrachtgever.
- Het assisteren bij het opleveren van het werk en bij het overdragen aan de opdrachtgever.
- Afrekening van aannemingssom, stelposten, verrekenposten, meer- en minderwerken, mantelposten, kortingen, bonusregeling etc.

Onderhouds- en garantietermijn

- Het aan het einde van de onderhoudstermijn wederom opnemen van het werk, om te constateren of de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
- Het uitbrengen van advies over de eindafrekening van het werk.
- Het adviseren over toekomstig onderhoud.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde hbo bachelor opleiding Civiele Techniek
2. Een afgeronde cursus/opleiding UAV 2012
3. Aantoonbare werkervaring met RAW-bestekken.. Maximum uurtarief van incl. reiskosten, fee Chiefs en excl. BTW

Gunningscriteria (weging)

4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Directievoerder UAV in de afgelopen 5 jaar
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Directievoerder UAV bij een gemeente in de afgelopen 4 jaar 
6. Aantoonbare werkervaring met het coachen van toezichthouders en directievoerders in opleiding 
7. Aantoonbare werkervaring met de RAW systematiek voor riolerings- en integraal beheerprojecten 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Stressbestendigheid
- Verantwoordelijk
- Oordeelsvorming
- Conflicthantering
- Plannen en organiseren

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 7 december 2021 van 09.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 25 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op uiterlijk vrijdag 26 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.