Integraal projectleider
36 Parttime Overheid/non-profit Hbo Wijdemeren
De gemeente Wijdemeren is schitterend! Een uniek stukje Nederland in Gooi & Vecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen te midden van de prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon van de Oostelijke Vechtplassen. De gemeente Wijdemeren is op 1 januari 2002 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Loosdrecht, ’s-Graveland en Nederhorst den Berg.

Opdracht

De gemeente Wijdemeren is de slag aan het maken naar integraal beheer, waarbij de aanbevelingen uit het Doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen een grote rol speelt. Je voert regie en zorgt dat er een professionaliseringsslag gemaakt wordt. Dit doe je onder direct aansturing van de teammanager.
De professionaliseringsslag wordt gevoed vanuit de aanbevelingen van het Doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen. De insteek is dat er wordt ingezet op kaders en plannen, de praktijk, financieel-technische aspecten en rollen. Je focus ligt op areaalbeheer en de verbinding tussen areaalbeheer en projectleiders.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij/ voor een gemeente
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als (integraal) projectleider
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau

Gunningscriteria (weging)

4. Aantoonbare kennis van en werkervaring met integraal beheer (benoem dit duidelijk in het cv.) 
5. Aantoonbare werkervaring met professionaliseringsprocessen (benoem dit duidelijk in het cv.) 
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele techniek, of gelijksoortig 
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in een advies/beleidsfunctie binnen de gemeentelijke overheid (benoem dit duidelijk in het cv.) 
8. Beschikbaar per 6 december 2021 voor 36 uur per week gedurende de looptijd van de opdracht 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
Je houdt ervan om de verbinding te zoeken met anderen, de samenwerking aan te gaan en denkt verder dan vandaag. Je pakt zaken proactief op, weet zaken goed te regelen en maakt opdrachten af.

Je bezit de volgende competenties:

- Verbinden
- Regisseren
- Samenwerking met collega’s
- Enthousiasmeren
- Proactief
- Analytisch
- Communicatieve vaardigheden

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Wijdemeren zijn gepland op woensdag 1 december 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De gemeente Wijdemeren vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 24 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 26 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.