12 Parttime Overheid/non-profit Hbo Alphen aan den Rijn
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Als versterking van ons team Projectmanagement Gebiedsontwikkeling zoeken we een ervaren planeconoom naast onze vaste planeconomen. Je bent bekend met het werken in een gemeentelijke organisatie. Je werkt in projectgroepen aan verschillende gebiedsontwikkelingen en zorgt voor het opstellen en toetsen van de grondexploitaties, advisering rondom projectrisico’s en bent verantwoordelijk voor financiële projectorganisatie. Daarnaast werk je mee aan het actualiseren van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties, ons fonds bovenwijkse voorzieningen en andere gemeentelijke rapportages.

Grondexploitaties opzetten voor woningbouwlocaties van meer dan 1.000 woningen en de ontwikkeling/herstructurering van bedrijventerreinen zijn vanzelfsprekend binnen jouw werkervaring. Daarnaast ben je ervaren met subsidies voor gebiedsontwikkelingen en het kostenverhaal in anterieure exploitatieovereenkomsten.

Je adviseert of voert zelf contractonderhandelingen met marktpartijen over ontwikkel-, samenwerkingsovereenkomsten en (anterieure) exploitatieovereenkomsten. Verder heb je kennis van vastgoedexploitatie berekeningen en residuele grondwaardebepalingen.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring uit de afgelopen 6 jaar als planeconoom bij een gemeente
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs 

3. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring uit de aflopen 11 jaar als planeconoom bij een gemeente 
4. Aantoonbare werkervaring met exploitatieplannen en -bijdragen 
5. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau 
6. Een afgeronde opleiding in de richting van Ruimtelijke ordening / Planologie 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Omgevingsbewustzijn: je bent alert op relevante in- en externe ontwikkelingen en bent in staat deze te vertalen naar de praktijk.
- Regisseren: je bent in staat duurzame samenwerkingsverbanden en verbinding te creëren tussen verschillende partijen en belangen.
- Durf: je toont lef en bent niet bang verantwoorde risico's te nemen om een doel te bereiken.
- Enthousiasmeren: je krijgt door een positieve instelling partijen mee en weet het belang en effect van een onderwerp over te brengen.
- Onderhandelen: je behartigt de belangen van de gemeente in onderhandelingssituaties.
- Resultaatgerichtheid: je bent in staat concrete resultaten te boeken met je netwerkactiviteiten en werkt hier doelgericht en vasthoudend naartoe

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 1 december 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 24 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 25 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.