Adviseur Monitoring Waterkwaliteit
36 Parttime Overheid/non-profit Utrecht
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en meer dan 500 medewerkers.

Opdracht
Wat je gaat doen

Je maakt deel uit van het team monitoring waterkwaliteit en ecologie. Als adviseur monitoring waterkwaliteit lever jij een bijdrage aan het verkrijgen van inzicht in de actuele fysisch-chemische waterkwaliteit door:

- Het uitwerken van de meetvraag en het uitzetten van de opdrachten bij uitvoerende bureaus
- Het begeleiden van de uitvoerende bureaus gedurende het veldwerk
- Het controleren van de compleetheid en juistheid van opgeleverde documenten door uitvoerende bureaus
- In het oog houden van budgetten en begroting voor monitoring waterkwaliteit
- Meedenken over en meewerken aan de inzet van sensoren
- Het uitwerken van zwemwater toetsing en rapportage
- Het voorbereiden en uitvoeren van toetsingen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW)
- Intern en extern advies over de data
- Het bijdragen aan de ontwikkeling van informatieproducten
- Ondersteuning van de adviseur monitoring ecologie en de databeheerder monitoring waterkwaliteit
- Kleinschalige evaluatie en actualisatie van de bestaande meetnetten

Minimumeisen / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een soortgelijke functie
3. Kennis van monitoring van waterkwaliteit
4. Aantoonbare kennis van de KRW en fysisch-chemische KRW-toetsing

Gunningscriteria (weging) 

5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Chemie, Waterkwaliteit en/of Milieukunde of vergelijkbaar 
6. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de KRW en fysisch-chemische KRW-toetsing 
7. Aantoonbare kennis van en werkervaring met tweewekelijkse zwemwatertoetsing 
8. Aantoonbare werkervaring met Order Management Systeem (OMS) van Aquon (vervanging van PIM-sheets) 
9. Aantoonbare kennis met meetnetontwerp: voor projecten kunnen helpen bepalen waar, wat en hoe vaak te meten en/of gegevensdatabase: data kunnen opzoeken en exporteren uit een gegevensdatabase (in dit geval een FEWS-systeem)
10. Aantoonbare werkervaring met het invullen en toekennen van budgetten voor monitoring (benoem dit duidelijk in het cv.) 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Je weet jezelf snel wegwijs te maken in de organisatie en de monitoring
- Proactief, heel zelfstandig en in staat je eigen werk te plannen en organiseren
- Gericht op samenwerking met het team monitoring en andere collega’s
- Gericht op constructieve opdrachtverlening aan en begeleiding van data inwinnende partijen
- Praktisch, met oog voor de uitvoerbaarheid van je adviezen
- Zowel schriftelijk als mondeling in staat om op een heldere manier te communiceren en rapporteren

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De digitale gesprekken bij HDSR zijn gepland op maandag 6 december 2021 tussen 12.30 en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 3 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- VOG en geheimhoudingsverklaring zijn relevant.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 25 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 26 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.