Projectleider/ Informatie analist
36 Parttime Overheid/non-profit Hbo Utrecht
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en meer dan 500 medewerkers.
HDSR is in transitie om voorbereid te zijn op de veranderende opgaves die van buitenaf op haar af komen. HDSR staat voor een grote opgave: in de komende jaren zal zij een forse inspanning doen en bijdragen aan het Hoog Water Beschermingsprogramma. Dit maakt dat er aanzienlijke projecten gestart zijn en worden.

Neem eens een kijkje in onze keuken: http://bit.ly/2fCjJnb


Context
HDSR is als organisatie volop in beweging. De organisatie groeit en krijgt in toenemende mate te maken met complexe informatie vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het professionaliseren van het asset management en bijbehorende informatievoorziening, het doorontwikkelen van zaakgericht werken, automatiseren van werkprocessen en informatiebehoeften, etc.

De afdeling I&A heeft de taak om de organisatie te helpen bij deze vraagstukken en uiteindelijk te vertalen naar oplossingsrichtingen, die passen bij de behoeften, de beschikbare middelen en relevante kaders vanuit architectuur, informatiebeveiliging en informatiebeheer.

Hiervoor is I&A op zoek naar projectleiders / informatie analisten om de verbinding te maken met de business, de vertalingen te maken van behoefte naar oplossingen èn deze vervolgens ook te implementeren.

Opdracht
In de rol van projectleider / informatie analist werk je nauw samen met de projectleiders, architecten en andere informatie analisten binnen I&A. Ook werk je intensief samen met projectleiders, materiedeskundigen en adviseurs of analisten uit de gebruikersorganisatie.

In deze rol ga je je als projectleider in ieder geval bezig houden met de implementatie van het Zaaksysteem. Het zaaksysteem neemt een belangrijke rol in bij de uitvoering van dienstverleningsprocessen van HDSR. Parallel aan de migratie van het zaaksysteem wordt er gewerkt het verbeteren van de inrichting ervan. Ook is er een professionalisering gaande van aangrenzende disciplines zoals Informatiebeheer en Architectuur. Dit alles moet inhoudelijk samenkomen in een livegang voordat de Omgevingswet in werking treed op 01-07-2022.

De begeleiding en/of inhoudelijke ondersteuning hiervan zijn onderdeel van je opdracht. Vanuit I&A zal je worden ingezet als informatie analist of projectleider voor andere vraagstukken of projecten binnen HDSR. Tijdens deze opdracht ben je verantwoordelijk in het professionaliseren van de informatie analyse functie binnen HDSR. Een onderdeel daarvan kan zijn het inhoudelijk coachen / begeleiden van andere (junior) analisten of materiedeskundigen.

In deze opdracht ben je als projectleider verantwoordelijk voor:

- Het opstellen van een projectplan en bijbehorende planning en begroting
- Het opzetten van een projectorganisatie en werkgroepen
- Functioneren als dagelijks aanspreekpunt voor externe leveranciers
- Het projectmatig aansturen van werkzaamheden door de projectteams
- Rapporteren over voortgang, budget, risico’s en kwaliteit aan de stuurgroep zaaksysteem
- Organiseren van randvoorwaarden voor de werkgroepen om goed te functioneren
- Begeleiding van de implementatie in de business

Als informatie analist draag je zorg voor de vraagverduidelijking, analyse en advies over oplossingsrichtingen:

- Verduidelijken van te realiseren doelen of business waarde
- Verduidelijken van de business behoeften en deze operationaliseren in requirements
- Faciliteren van workshops met (vertegenwoordigers van) gebruikers, architecten, technici)
- Adviseren over oplossingsscenario’s en het meenemen van stakeholders hierin
- Ondersteunen van product owner en IT diensten teams

Minimumeisen / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in de afgelopen 10 jaar
3. Aantoonbare werkervaring met het managen van ICT-projecten
4. Beschikbaar voor minimaal 20 uur per week
5. Uurtarief maximaal exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Chiefs

Gunningscriteria (weging)

6. Aantoonbare kennis van én werkervaring met zaakgericht werken 
7. Aantoonbare kennis van methoden en standaards op het gebied van Agile (benoem dit duidelijk in het cv.) 
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als informatie-, business analist en/of adviseur 
9. Aantoonbare kennis van (informatie) architectuur in het algemeen of architectuur raamwerken zoals NORA, GEMMA of WILMA 
10. Aantoonbare werkervaring met het aansturen van ICT leveranciers (benoem dit duidelijk in het cv.) 
11. Aantoonbare kennis van en werkervaring met implementatie van Zaaksysteem.nl (benoem dit duidelijk in het cv.) 
12. Uurtarief maximaal exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Chiefs
13. Beschikbaar per 13 december 2021 voor 36 uur per week 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Je weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden en prioriteiten te stellen
- Je hebt politiek-bestuurlijke sensitiviteit
- Je bewaakt de voortgang van projecten en stuurt bij waar nodig
- Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift) en kunt goed samenwerken, ook als er tegenstrijdige belangen spelen
- Je kunt je verwachtingen helder formuleren en overbrengen aan betrokkenen
- Je bent initiatiefrijk, flexibel, klantgericht en oplossingsgericht
- Je hebt een heldere schrijfstijl en dat blijkt uit de inschrijving
- Je bent analytisch sterk (scheiden van symptomen, problemen en oorzaken)
- Je hebt een actieve werkhouding (nieuwsgierig, pakt aan, can-do en hands-on mentaliteit)

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

 
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De digitale gesprekken bij de HDSR zijn gepland op vrijdag 3 december 2021 tussen 09.45 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- VOG en geheimhoudingsverklaring zijn relevant.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 24 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 25 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.