Verkeerskundig modelexpert
4 Parttime Overheid/non-profit Hbo Flevoland
Organisatie
De afdeling Strategie en Beleid houdt zich bezig met beleidsontwikkeling voor de Provincie Flevoland. Binnen het team mobiliteit spitst dit zich toe op de beleidsontwikkeling ten aanzien van mobiliteit. Een van de activiteiten is het initiëren en uitvoeren van mobiliteitsstudies die betrekking hebben op belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Daarbij is de ontwikkeling en toepassing van verkeersmodellen van belang.

Er worden in 2022 twee projecten opgestart. Bij deze projecten wordt gebruik gemaakt van met name het ‘verkeersmodel Lelystad’ dat op dit moment wordt geactualiseerd. De kwaliteit van het resultaat/ van de studies staan of vallen met goede uitgangspunten en een goede analyse en interpretatie van modeluitkomsten. De provincie heeft deze specialistische modelmatige kennis van het verkeersmodel Lelystad zelf niet in huis. Daarnaast is er behoefte aan ondersteuning t.a.v. modelmatige analyses/werkzaamheden in het kader van diverse andere vragen en projecten die gedurende de periode op ons af komen.

Opdracht
De provincie is op zoek naar een modelexpert en dan met name op het gebied van het ‘Verkeersmodel Lelystad’ model. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een goede analyse en interpretatie van de modelanalyses/uitkomsten en het leveren van analyses/werkzaamheden voor andere projecten/vragen.

De volgende werkzaamheden/taken maken onderdeel uit van de vraagscope:

- Adviseren van de provincie ten aanzien van de aanpak van de genoemde twee studies met name ten aanzien van de modelmatige aspecten en uitgangspunten, interpretatie en analyses van de uitkomsten van de modelberekeningen en het toetsen van de plausibiliteit van de resultaten van de modelberekening die door een adviesbureau gaat worden uitgevoerd.
- Deelname aan de projectgroep van de betreffende projecten voor actieve inbreng ten aanzien van de modelmatige aspecten vanuit de opdrachtgever en om de resultaten goed te kunnen toetsen en beoordelen.
- Uitvoeren van modelanalyses/-werkzaamheden buiten de genoemde projecten die naar aanleiding van vragen en andere projecten in de betreffende periode op ons af komen.

Benodigd aantal professionals

1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: werkdagen en tijden in overleg.

Minimumeisen/ knock-outcriteria

1. Werkzaamheden vinden in overleg thuis of (indien gewenst voor bijvoorbeeld fysieke vergaderingen) op het provinciehuis in Lelystad plaats
2. Uurtarief maximaal exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Chiefs
3. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking
4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk)

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

5. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau 
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met verkeersmodel ‘VENOM’ 
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met verkeersmodel ‘Lelystad’ (benoem dit duidelijk in het cv.) 
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een (semi-) overheidsinstantie (benoem dit duidelijk in het cv.)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Je bent analytisch
- Je bent communicatief vaardig
- Je bent klantgericht
- Je bent een teamspeler
- Je bent proactief en neemt initiatief
- Je bent een aanpakker
- Je hebt een flexibele houding
- Je bent doelgericht en creatief denkend

Cv-richtlijnen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Overige informatie

- De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring
- Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding
- Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren.

Planning en meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 23 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 24 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 1 december 2021 tussen 12.30 uur en 15.30 uur. Deze gesprekken vinden via MS Teams plaats. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 30 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.


De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.