36 Parttime Overheid/non-profit Hbo De Ronde Venen
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt de gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. De gemeente telt zo’n 44.000 inwoners en bestaat uit 8 dorpskernen. Het gemeentehuis staat in Mijdrecht.

Je komt te werken in een team binnen de gemeentelijke organisatie waarin uitvoering wordt gegeven aan de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Het Team Toegang bestaat uit ongeveer 60 medewerkers.

Opdracht
Je voert gesprekken met gezinnen die (complexe) hulpvragen hebben. Vanuit je kennis en ervaring binnen de jeugdzorg kun je goed met hen meedenken en weet je naar oplossingen te zoeken. Daarbij ga je uit van de eigen kracht en regie van de inwoner en betrek je nadrukkelijk het netwerk en algemene voorzieningen. Je hebt de ruimte om zelf kortdurend hulp te bieden. Indien nodig weet je passende en gespecialiseerd hulp in te zetten. Samen met het gezin stel je als vanzelfsprekend een plan van aanpak op en weet je het gezin te motiveren en te stimuleren. In complexe casuïstiek voer je regie en zorg je ervoor dat je de ingezette hulp coördineert. In overleg bepaal je of er tussentijds aanpassingen nodig zijn, en uiteindelijk evalueer je het bereikte resultaat. Natuurlijk ben je goed op de hoogte van vakgerichte ontwikkelingen binnen het brede terrein van de jeugdzorg en ken je de Jeugdwet. Nog net niet uit je hoofd, maar je weet op z’n minst welk zorgaanbod hier onder valt. Tot slot rapporteer je en stel je beschikking op.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jeugdconsulent
2. Aantoonbaar SKJ geregistreerd

Gunningscriteria (weging)

3. Aantoonbare werkervaring in een gemeentelijke instelling
4. Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo-niveau in de richting van MWD, SPH/Social Work
5. Aantoonbare kennis van de jeugdwet (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv.) 
6. Aantoonbare werkervaring met het werken met verschillende zorgaanbieders (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv.)
7. Aantoonbare kennis van complexe veiligheidsvraagstukken in gezinnen en in de samenwerking met een gecertificeerde instelling, zoals de Raad voor kinderbescherming (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv.).

Competenties
- Aanpakker met probleemoplossend vermogen
- Stressbestendig
- Flexibele werkhouding
- Communicatief vaardig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 1 december 2021 tussen 10.00 uur en 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 30 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

- De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 23 november 2021, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 24 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.