Verbindingsfunctionaris Zorg, Veiligheid & Wvggz
20 Parttime Overheid/non-profit Hbo Veenendaal
Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo'n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

De opdracht valt onder het team Maatschappelijke Ondersteuning Uitvoering van de gemeente Veenendaal, maar wordt uitgevoerd voor de regio Foodvalley Utrecht. Je werkgebied bestaat uit de gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal.

Opdracht
Als verbindingsfunctionaris Zorg en Veiligheid ben je de spin in het web op het snijvlak van zorg en veiligheid in de Regio Foodvalley Utrecht (Renswoude, Rhenen en Veenendaal). Met je collega’s geef je uitvoering aan het Advies- en meldpunt Verward. Inwoners en professionals kunnen bij jou terecht voor advies in het omgaan met personen met verward gedrag. Professionals kunnen je vragen om mee te denken welke ondersteuning passend is. Maar je bent ook in staat om zelf outreachend hulp te bieden als dat nodig is. Daarvoor is nodig dat je de situatie snel kunt inschatten, door adequate vraagverheldering en het verzamelen van relevante informatie in gesprek met betrokkenen en omgeving. Met je collega’s zorg je voor bereikbaarheid binnen en buiten kantooruren (van 8 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds en van 9 tot 13 in weekenden). Je geeft uitvoering aan de Verkennende Onderzoeken in het kader van de Wet verplichte ggz en adviseert het Interventieteam in het kader van de persoonsgerichte aanpak. Op basis van wat je ziet en ervaart geef je (ongevraagd) advies over samenwerking op het snijplak van zorg en veiligheid en draag je zelf actief bij aan het verbeteren ervan. Dit doe je in een klein team van verbindingsmedewerkers, in opdracht van gemeente Veenendaal en in nauwe afstemming met de lokale partners in de regio Foodvalley Utrecht.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau op het gebied van de zorg
2. BIG-geregistreerd, registratienummer + datum in het cv vermelden
3. Bereidheid tot het draaien van avond- en weekenddiensten
4. Aantoonbare werkervaring in het werken met psychiatrische problematieken

Gunningscriteria (weging)

5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in het werken met psychiatrische problematieken bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 5 jaar 
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Verbindingsfunctionaris Zorg en Veiligheid bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 5 jaar 
7. Aantoonbare kennis van de sociale kaart van de Regio Foodvalley Utrecht 
8. Aantoonbare kennis van psychische problematiek en werkervaring in de hulpverlening aan personen met verward gedrag en hun naasten in de afgelopen 5 jaar
9. Aantoonbare werkervaring in het uitvoeren van verkennende onderzoeken in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) 
10. Aantoonbare werkervaring met personen met dementie, verslaving en/of een lichtverstandelijke beperking 
11. Maximum uurtarief excl BTW / Incl. reiskosten woon-werk 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet


Competenties
- Je bent pro-actief, flexibel, daadkrachtig en kunt buiten gebaande paden gaan;
- Je hebt een goede combinatie van geduld en doorzettingsvermogen;
- Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook gericht op samenwerking;
- Je kunt adequaat en snel beoordelen;
- Je beschikt over sociale vaardigheden en inhoudelijke kennis om op maat cliënten, omgeving en professionals te adviseren;
- Je kunt omgaan met en verbinding leggen tussen verschillende werkwijzen van organisaties in het sociaal domein en in het veiligheidsdomein;
- Je hebt analytisch vermogen om met een afstand naar het sociaal domein te kunnen kijken, om knelpunten te signaleren en (ongevraagd) advies te geven.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5)) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

2, voor samen 28 tot 36 uur. Eén voor 12-16 uur, één voor 16-20 uur.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 2 december 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- Gemeente Veenendaal heeft er voor gekozen om Chiefs als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Chiefs derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Chiefs. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Chiefs middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
- Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
- Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 23 november 2021, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 25 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.