Medior Stedenbouwkundige
30 Parttime Overheid/non-profit Hbo Nieuwegein
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. Nieuwegein is een stad die nú leeft én denkt aan de toekomst. De Utrechtse regio doet het goed en dat leidt op dit moment tot een hausse aan ruimtelijke projecten en initiatieven in Nieuwegein. De gemeente heeft de ambities om onder andere de komende jaren circa 5000 woningen te willen realiseren met hoge ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De gemeentelijke organisatie is informeel en ambitieus. Met circa 550 medewerkers wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en bedrijvige stad. Het prachtige, moderne en lichte Stadshuis staat in het levendige centrum van Nieuwegein met volop winkels in de buurt. De lijnen in de organisatie zijn kort, er is een informele werksfeer en er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief. De bedoeling van de organisatie is om bij te dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving.

Bij de afdeling Ruimtelijk Domein werken ruim 70 professionals enthousiast aan het mooier, duurzamer en beter maken van onze stad. De uitdagingen zijn groot en divers. Er werken gemotiveerde collega’s van jong tot oud. De kandidaat/kandidaten komt/-en te werken bij het Ruimtelijk Domein van de Gemeente Nieuwegein, binnen een team van drie stedenbouwkundigen, één architect, twee landschapsontwerpers en twee erfgoeddeskundigen. Op dit moment vinden de werkzaamheden grotendeels plaats vanuit huis i.v.m. de coronapandemie. De gemeente kan faciliteren bij de benodigde apparatuur.

Opdracht
We zoeken versterking vanwege het vertrek van een collega en vanwege ziekte van een collega. We hebben ruimte voor een of twee stedenbouwkundigen voor in totaal 30 uur voor een periode van 4 tot 6 maanden. Daarna bestaat de mogelijkheid voor verlenging.

Als stedenbouwkundige werk je aan een verscheidenheid aan projecten zoals woningbouw, stadsvernieuwing, transformatie en inbreidingsplannen. We hebben veel mooie uitdagingen en interessante projecten op het gebied van stedenbouw. De werkzaamheden variëren en betreffen stedenbouwkundig ontwerp, opstellen van ruimtelijke kaders en adviseren over bouwplannen en particuliere initiatieven. We zoeken deskundigheid op verschillende onderdelen van het vakgebied. Adviesvaardigheden voor de kleinere initiatieven, met name de stedenbouwkundige advisering en begeleiding hiervan. Daarnaast zoeken we deskundigheid voor de grotere stedenbouwkundige projecten, zoals stadsvernieuwing van jaren 60 flats in Jutphaas, transformatie en herontwikkeling rondom winkelcentra en vml. schoollocaties en vraagstukken op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en stedenbouwkundig beleid irt klimaatadaptatie/duurzaamheid.

Wat zoeken we

Wij zoeken een of twee ervaren medior stedenbouwkundigen die breed inzetbaar zijn in de verschillende fasen van gebiedsontwikkeling en vak- en kennisgebieden. De kandidaat kan allround zijn, of juist specialist op een van de werkterreinen. We vragen de inschrijvers aan te geven voor hoeveel uren, welke periode en welke expertise ze inschrijven. In overleg met het team maken we afspraken over de inzet in uren, expertise en opdrachtenpakket.

Jij bent een enthousiaste Stedenbouwkundige met een proactieve houding. Een teamplayer met een klantgerichte houding. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kunt prima zelfstandig werken. Met goede communicatieve vaardigheden, is het voor jou geen probleem om zowel inwoners, externe partijen als bestuur te woord te staan.

Als medior Stedenbouwkundige:

- Vertaal je trends, ruimtelijke visies en beleid naar concrete ruimtelijke ideeën en varianten, met name bij vraagstukken rond herontwikkeling en transformatie in bestaand gebied.
- Maak je de vertaalslag van gemeentelijk beleid naar een visie/ruimtelijke invulling, die enerzijds aansluit bij de wensen van het bestuur en anderzijds recht doet aan de behoeften in de markt.
- Adviseer je op stedenbouwkundig gebied voor beleid en bestemmings- en omgevingsplannen.
- Beoordeel je en adviseer je over bouwplannen en particuliere initiatieven.
- Ben je onderdeel van de vakgroep Stedenbouw en neem je deel aan het vakgroepoverleg op donderdagmorgen. Deze vakgroep beoordeelt en levert adviezen over ruimtelijke initiatieven op het gebied van stedenbouw landschap en cultuurhistorie. Deze is iedere donderdag van 11.00 - 12.30 u.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor-niveau in de richting van Stedenbouwkunde
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als stedenbouwkundige binnen een gemeentelijke instelling
3. Aanwezigheid op donderdag voor het vakgroep overleg

Gunningscriteria (weging)

4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als stedenbouwkundige binnen een gemeentelijke instelling 
5. Een maximaal uurtarief van exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Chiefs
6. Aantoonbare ontwerpvaardigheden en vaardigheden op het gebied van visualisatie & presentatie (benoem dit duidelijk in het cv.) 
7. Aantoonbare werkervaring met de advisering van bouwplannen én particuliere initiatieven (benoem dit duidelijk in het cv.) 
8. Aantoonbare werkervaring met Microstation, Sketchup, Adobe Indesign en Illustrator

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Je bent pro-actief
- Je hebt kennis van stedenbouwkundig ontwerp en affiniteit met architectuur, landschapsontwerp, (vastgoed)ontwikkelingen, planologisch juridische procedure
- Je kan goed onderhandelen en beschikt over tactisch en strategisch inzicht
- Je bent klantgericht
- Je bent pragmatisch, resultaat- en oplossingsgericht
- Je bent snel en accuraat
- Je bent in staat samen te werken en draagvlak te creëren

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

2.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 30 november 2021 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

- De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- Akkoord met een SROI regeling in de overeenkomst m.b.t. Social Return.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
- Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  - Indien u beschikt over een G-rekening, zal 25% op deze rekening worden gestort.
  - Indien u niet beschikt over een G-rekening, moet een verklaring van betalingsgedrag van de Belastingdienst worden overlegt.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 22 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 23 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.