Consulent Jeugd- en Gezinsteam Eemnes
36 Parttime Overheid/non-profit Hbo Eemnes
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Gemeente Eemnes heeft gekozen voor een Jeugd- en Gezinsteam (JGT) omdat ze graag laagdrempelige en preventieve hulp aan ouders, kinderen en jongeren tot 18 jaar wil bieden. Het JGT is een plek waar deze groep als ook professionals terecht kunnen met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Het JGT is ook de toegangspoort tot (meer) gespecialiseerde hulp.

Kernbegrippen zijn:

Focus op gezin, niet praten over maar met, dichtbij in de buurt op school of thuis, vroegtijdig signaleren, een generalistische aanpak, niet-problematiseren, gericht op versterken eigen regie, mobiliseren informeel netwerk en verminderen van doorverwijzing naar specialistische zorg.

Opdracht
Als medewerker van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) ben je nauw betrokken bij de jeugdigen uit Eemnes met een hulpvraag, je vervult hierbij verschillende rollen.

- Als JGT medewerker geef je consultatie en advies. Je analyseert de hulpvraag van de jeugdigen en belanghebbenden en verzamelt de noodzakelijke informatie. Je denkt mee met en versterkt professionals die in de basisvoorzieningen werken. Gezinnen en jongeren die hulp nodig hebben bij opvoed- en opgroeiproblemen krijgen ambulante hulpverlening vanuit het team.
- De geboden hulpverlening is gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en hun omgeving. De medewerkers stimuleren dat het gezin zelf de regie houdt (of neemt) over hun eigen situatie.
- De JGT medewerker stelt, in overleg met het gezin een plan van aanpak op.
- Zo nodig schakelt de JGT medewerker daarbij jeugdhulpspecialisten in of ondersteuning vanuit andere domeinen en geeft hiervoor een beschikking af.

De medewerker die wij zoeken heeft; lef, een stevig kennisniveau op jeugdzorg, kan snel schakelen, is positief kritisch en enthousiast! Daarnaast voldoe je aan de volgende eisen:

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
2. n het bezit van een SKJ-registratie (registratienummer en -datum vermelden in het cv)
3. Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week en bereid om op dinsdag en vrijdag te werken

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

4. Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar met jeugdhulpverlening 
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met veiligheid 
6. Aantoonbaar werkervaring met het voeren van regie in een regiefunctie 
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jeugdconsulent 
8. Aantoonbare kennis van de jeugdwet 
9. Aantoonbare kennis van complexe (gezins-)systemen, problematiek en hulpverleningsmethodieken 
10. Aantoonbare kennis van de sociale kaart 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Je hebt een proactieve houding en je werkt zelfstandig
- Je bent een teamplayer
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Benodigd aantal professionals

2.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: dinsdag en vrijdag, overige dagen in overleg.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op dinsdag 30 november 2021 tussen 14.00 uur en 17.00 uur en vinden plaats op locatie. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 22 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 23 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.