Adviseur riolering en water
36 Parttime Overheid/non-profit Hbo Wijdemeren
De gemeente Wijdemeren is schitterend! Een uniek stukje Nederland in Gooi & Vecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen te midden van de prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon van de Oostelijke Vechtplassen. De gemeente Wijdemeren is op 1 januari 2002 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Loosdrecht, ’s-Graveland en Nederhorst den Berg.

Opdracht
Zorg jij ervoor dat iedereen droge voeten houdt binnen de gemeente Wijdemeren? En wil je helpen om haar rioleringsplan op een professionele en deskundige manier uit te voeren? Lees verder, dit is een mooie opdracht!

De gemeente Wijdemeren heeft zowel kwalitatief als kwantitatief een enorme uitdaging op het terrein van riolering, water en klimaatverandering. De uitvoering daarvan vraagt een professionele en deskundige aansturing. Gemeente Wijdemeren heeft jou als spin in het web nodig om de regie te pakken en te zorgen dat het plan op een juiste manier uitgevoerd wordt. Je werkt nauw samen met de andere beheerders, waaronder de andere beheerder riolering en water.

Jij helpt de gemeente haar rioleringstaak uit te voeren. Als bruggenbouwer tussen beleid en uitvoering, vertaal jij het beleid naar de werkvloer. Je hebt de regie over het GRP. Je pakt de regie zodat onze projecten een goed kader hebben. Je stemt goed af met je collega’s in het team projecten en collega’s van andere teams. Je kijkt niet alleen naar je eigen planning, maar neemt ook de planning van deze collega’s integraal mee in je werk. Dit alles doe je met klimaatverandering en innovaties in gedachten.

- Je pakt de regie, begeleidt en evalueert het uitvoeringsprogramma rioleringen.
- Je zorgt ervoor dat projecten op rioleringsgebied afgestemd zijn op projecten rondom Wegen en Groen en dat deze toekomstbestendig zijn;
- Je houdt planningen en afspraken in de gaten en houdt mensen daaraan;
- Je stelt maatregelenpakketten op.

Dankzij jou kunnen mensen op een leefbare manier gebruik maken van de faciliteiten die er zijn. Jij zorgt ervoor dat het afvalwater, regenwater en oppervlaktewater daar stroomt waar het hoort.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij/ voor een gemeente
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als beheerder riolering
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau

Gunningscriteria (weging)

4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele techniek, Hydrologie of Watermanagement (benoem dit duidelijk in het cv.)
5. Aantoonbare werkervaring met de thema’s riolering en water (benoem dit duidelijk in het cv.) 
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring in een advies/beleidsfunctie binnen de gemeentelijke overheid, in de afgelopen 8 jaar (benoem dit duidelijk in het cv.) 
7. Aantoonbare werkervaring met samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, inwoners en maatschappelijke organisaties (benoem dit duidelijk in het cv.) 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties

We zoeken een beheerder Riolering en Water die verantwoordelijkheid durft te nemen en een echte spin in het web is. Je hebt een helicopterview, ziet wat er belangrijk is in de toekomst en welke zaken elkaar raken. Je kijkt niet alleen naar riolering, maar betrekt ook beleidsvelden als Wegen en Groen in je plannen. Je houdt ervan om de verbinding te zoeken met anderen, de samenwerking aan te gaan en denkt verder dan vandaag. Je pakt zaken proactief op, weet zaken goed te regelen en maakt opdrachten af.

- Daarnaast ben je resultaatgericht, stap je gemakkelijk op mensen af en je kunt goed communiceren;
- Je kunt stelselmatig en modelmatig denken, je bent goed in plannen en hebt organisatietalent;
- Je hebt ruime ervaring met rioleringsvraagstukken en werkt en denkt integraal bij projecten in het fysiek domein.
- Je kent de civieltechnische wereld en weet hoe daarin gewerkt wordt.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Wijdemeren vinden plaats op woensdag 1 december 2021 plaats. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De gemeente Wijdemeren vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 24 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 26 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.