Junior Adviseur Riolering
36 Parttime Overheid/non-profit Hbo Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen. Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkers onderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De afdeling Stadsbeheer (SB) staat voor schoon en duurzaam beheer van de openbare ruimte en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en instandhouding van een veilige en prettige groene woonstad. We houden de stad op orde, voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en geven ruimte voor maatwerk. Dit doen we voor en samen met de inwoners en partners van de stad. We weten wat er speelt en werken samen met verschillende belanghebbenden aan een optimale leefomgeving. Stadsbeheer is nog meer dan de andere afdelingen het gezicht van de gemeente op straat. We zoeken de communicatie met onze inwoners en gebruikers van de Openbare Ruimte om ze te betrekken bij het inrichten en onderhouden van de Openbare Ruimte maar ook om te horen waar het beter kan.

Opdracht
De afdeling Stadsbeheer staat voor een groot aantal rioolvervangingsprojecten. Het vernieuwen, verbeteren en klimaatbestendig maken van riool- en watersystemen op buurtniveau is een belangrijke opgave. Hierdoor ontstaat extra druk op de bestaande organisatie. We hebben daarom een behoefte aan een junior adviseur riolering en water, die het bestaande team ondersteunt. Als adviseur vragen we je om zelfstandig zaken op te pakken. Hierbij is te denken aan:

- Kleinschalige projecten op maximaal straatniveau voorbereiden. Het betreft projecten die zwakke punten in de klimaatbestendigheid van de watersystemen oplossen, baggeren, beschoeiingen en vervangen door natuurvriendelijker onbeschoeide oevers
- Meldingen en aanvragen rioolaansluitingen uit het waterloket oppakken en in meer complexe situaties de ervaren collega’s hierbij te assisteren en hierover adviseren aan bewoners/bedrijven en zo mogelijk bijbehorende gemeentelijke taken uitvoeren
- De projectleiders openbare ruimte van de projecten op buurtniveau ondersteunen door het verzamelen, bewerken en aanleveren van gegevens uit beheersystemen en landelijke informatiebronnen op het gebied van water en riolering

Als adviseur ben je voor betrokken bewoners en bedrijven een stabiele gesprekspartner en kan je de diverse belangen verenigingen en keuzes beargumenteren.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Per 13 december 2021 beschikbaar voor 36 uur per week. De opdracht is voor de duur van 12 maanden met de mogelijkheid tot verlenging
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad

Gunningscriteria (weging)

3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Civiele Techniek of Watermanagement
4. Aantoonbare werkervaring met het werken met GIS-applicaties 
5. Aantoonbare stage-werkervaring als adviseur riolering 
6. Wanneer door opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst is er de mogelijkheid om de opdrachtnemer in dienst te treden zonder overname fee na 12 maanden 

Competenties
- Assertief
- Regisseren
- Omgevingsbewust
- Communicatief vaardig
- Analytisch en resultaatgericht
- Verbindingen kunnen leggen

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria

Chiefs beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie CV’s

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.
Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op nader te bepalen werkdagen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 29 november 2021 van 13:30 uur tot 16.15 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 26 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 22 november 2021, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op uiterlijk woensdag 24 november gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.