Secretaris/Netwerker Regionale Samenwerking ZHC
36 Parttime Overheid/non-profit Hbo Zoetermeer
Binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC) werken gemeenten, UWV, onderwijspartijen en sociale partners samen aan het verbeteren van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.

De arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal bestaat uit de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten en het UWV. ZHC heeft gekozen voor een samenwerking in een netwerkstructuur en voert diverse landelijke programma’s en regionale projecten gezamenlijk projecten uit. De gemeente Zoetermeer heeft als centrumgemeente de taak om regie te voeren op de regionale samenwerking en de financiën te beheren.

Afdeling
Het team ZHC valt onder de verantwoordelijkheid van de manager Beleid & Implementatie, afdeling Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer. De afdeling Sociaal Domein is in ontwikkeling. Mogelijk brengt dat nog organisatorische veranderingen met zich mee.

Opdracht
Als secretaris zorg je voor overzicht in een dynamisch speelveld. Je bereidt de stukken voor de diverse overleggen in ZHC voor en zorgt dat alles rond de overleggen gestroomlijnd gaat. Samen met de regiocoördinator, de regionale (beleids)collega’s, projectleiders, en communicatieadviseur zorgen jullie ervoor dat de regionale samenwerking in ZHC soepel loopt. Je hebt hiervoor veel contact met externe partijen zoals de regiogemeenten, UWV, sociale partners en Werkbedrijf De Binnenbaan.

Als netwerker help je mee om de regio beter op de kaart te zetten, bijvoorbeeld door het organiseren van regionale events. Ook wordt je uitgedaagd om iets te vinden van de regionale werkgeversdienstverlening en kom je met ideeën waar we op kunnen verbeteren. Je werkt hiervoor nauw samen met de managers van het Werkgeversservicepunt

Wil jij meebouwen aan een stevige arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal? Ben jij het oliemannetje/vrouwtje die de samenwerking gesmeerd kan laten lopen? Dan zoeken wij jou!

Positie en omschrijving

Jij bent een enthousiaste aanpakker die makkelijk contact legt. Je werkt nauwkeurig, communiceert helder en als je er niet uitkomt, durf je om hulp te vragen. Je signaleert wanneer er iets mis dreigt te gaan in het proces en komt met oplossingen. Ook ben je goed in plannen en gaat schrijven je makkelijk af.

De secretaris/netwerker werkt nauw samen met de regiocoördinator ZHC en de projectleider ZHC. We werken in politieke en dynamische omgeving en dat maakt dat we flexibel zijn in onze taken.

Globaal bestaat de functie uit de volgende generieke hoofdtaken:

- Het organiseren van overleggen en bijeenkomsten met externe partijen
- Verslaglegging van bijeenkomsten
- Regionale evenementen (mee helpen) organiseren
- Beleidsmatig adviseren op de werkgeversbenadering

Vereisten / knock-outcriteria

NB: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.

1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht komt de kandidaat niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding.
3. Uurtarief maximaal inclusief reiskosten, fee Flextender en exclusief BTW

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

4. Aantoonbare werkervaring binnen een complexe omgeving met diverse interne en externe stakeholders (duidelijk weergegeven in het cv d.m.v. minimaal 2 referentieprojecten) 
5. Aantoonbare werkervaring in een functie als secretaris in de afgelopen 3 jaar 
6. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 3 jaar 
7. Aantoonbare kennis van re-integratiebeleid en arbeidsmarktbeleid opgedaan d.m.v. werkervaring en / of een afgeronde opleiding of cursus in de afgelopen 2 jaar 

Competenties
- Plannen en organiseren
- Resultaatgerichtheid
- Communiceren
- Netwerken
- Oplossingsgericht
- Politieke sensitiviteit

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd

Chiefs  beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De werkdagen worden in onderling overleg bepaald.

Planning
De gesprekken zijn gepland op vrijdag 3 december 2021 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 2 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

- Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 25 november 2021; 09.00 uur De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk vrijdag 26 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.