Hoofd Financiële Administratie
36 Parttime Overheid/non-profit Hbo Amsterdam
De bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker worden in Nederland uitgevoerd en gecoördineerd door vijf screeningsorganisaties. De Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB) ondersteunt de screeningsorganisaties op het gebied van informatietechnologie, informatiemanagement, contractbeheer en gezamenlijke inkooptrajecten. Deze vijf regionale organisaties en het FSB zijn bestuurlijk gefuseerd sinds 1 september 2020 en zijn volop in transitie naar een landelijk bedrijf. Daarbij wordt op 1 januari 2022 een juridische fusie gerealiseerd.

Opdracht
Opstellen van de jaarrekening 2021 voor Bevolkingsonderzoek Middenwest en mogelijke ondersteuning bij de andere sectoren. Daarnaast het bieden van ondersteuning bij de transitie en projectcontrol.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met financiën binnen een overheidsorganisatie in de afgelopen 10 jaar
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bedrijfseconomie of financiën)

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

3. Aantoonbare werkervaring met het verwerken van financiële data in rapportages 
4. Aantoonbare werkervaring met verandertrajecten in financiële omgevingen 
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van jaarrekeningen 
6. Aantoonbare werkervaring met accountantscontrole 
7. Een maximaal uurtarief exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk verkeer 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel vol


Competenties
- Je bent contactueel zeer vaardig op verschillende niveaus
- Je beschikt over uitstekende advies- en communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
- Je bent bestuurlijk en politiek sensitief
- Je bent resultaatgericht
- Je beschikt over overtuigingskracht
- Je werkt zelfstandig maar zoekt op tijd de verbinding met collega’s
- Je bent integer en onafhankelijk
- Je legt gemakkelijk contact
- Je bent in staat om samen te werken en bent een teamspeler met oog voor verbeteringen
- Je bent accuraat, analytisch, discreet, proactief en servicegericht
- Je hebt overtuigingskracht
- Je beschikt goede adviesvaardigheden
- Je bent zelforganiserend

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 25 en vrijdag 26 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 24 november 2021 na 15:00 uur bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 19 november 2021, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 22 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.