Adviseur Interne Controle
28 Parttime Overheid/non-profit Hbo Wijk bij Duurstede
De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden? Meer info vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl en www.wijkbijduurstede.nl

Opdracht
Als adviseur interne controle ben je de spin in het web als het gaat om controle van onze interne processen en onze spiegel bij rechtmatigheid. Je draagt zorg dat de juiste kaders gesteld worden en kijkt verder dan enkel het financiële proces. Daarnaast identificeer je risico’s en denkt mee over het mitigeren hiervan. Het tijdig en juist informeren van de organisatie en zorgdragen dat eventuele verbeterpunten in het proces worden opgepakt behoort ook tot je verantwoordelijkheid.

De werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn in grote lijnen het volgende:

Rechtmatigheid

- Je zet de benodigde organisatie en middelen voor de totstandkoming van de rechtmatigheidsverantwoording neer;
- Je voert werkzaamheden uit ten behoeve van de gehele organisatie voor ondersteuning en toetsing om te komen tot een rechtmatigheidsverklaring;
- Je verzorgt stukken ter agendering van de rechtmatigheidsverklaring in het college en de raad;
- Je legt tussentijdse verantwoording af op bevindingen en proces in het kader van rechtmatigheid aan de directie en concern control.

Verbijzonderde interne controle (VIC)

- Je stelt IC-jaarplannen op, inclusief de VIC (verbijzonderde interne controle)
- Je adviseert het management van afdelingen gevraagd en ongevraagd over mogelijke verbetering in processen en controles
- Je komt proactief met ideeën om van gegevensgerichte controle te komen naar procesgerichte controle
- Je maakt organisatie breed risicoanalyses, trekt steekproeven en adviseert over de beheersbaarheid van de risico’s
- Je draagt zorg voor de interne controle rapportage en bent het dagelijkse aanspreekpunt voor de accountant bij de interim controle

Overige controles en verbeter trajecten

- Je zorgt voor het up-to-date houden van het normenkader en houdt dit in lijn met de overige procescontroles;
- Vanuit de procescontrole leg je de link met gegevensbeheer en privacy en monitort in samenwerking met de privacy officer het risicoprofiel.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van accountancy of bedrijfseconomie 
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van interne controles in de afgelopen 6 jaar 
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeente 
5. Aantoonbare werkervaring m.b.t. de VIC (verbijzonderde interne controle) 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Je weet van aanpakken
- Je bent positief kritisch
- Je bent accuraat, integer en stressbestendig
- Je bent flexibel
- Je kunt snel schakelen

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: nader te bepalen

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn online gepland op de ochtend van dinsdag 30 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 24 november 2021. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 25 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.