36 Parttime Overheid/non-profit Hbo De Bilt
Zó werkt het in De Bilt
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.

Opdracht
In deze opdracht heb je een procesgerichte, verbindende rol en coördineer je als casemanager alle soorten omgevingsvergunningaanvragen. Je toetst op volledigheid, bestemmingsplannen, vergunningsvrij bouwen en je zet adviezen uit bij de specialisten (omgevingsdienst, VRU en interne specialisten). Je verzorgt de communicatie met de klant over de aanvraag en het verloop van het proces, inclusief het opstellen van de besluiten.

Wij verwachten dat je de voortgang van de omgevingsaanvragen met de daarbij behorende termijnen bewaakt. Je werkt nauw samen met o.a. vergunningverleners, juristen en plantoetsers. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor alle aanvragen omgevingsvergunningen Wabo. Je bent in die samenwerking stressbestendig en proactief. Je stapt makkelijk op collega’s af bij bijvoorbeeld vraagstukken/knelpunten en gaat oplossingsgericht te werk. Daarnaast moeten jouw collega’s met jou kunnen sparren, ben je een aanspreekpunt voor burgers en bedrijven en draag je bij aan het zoeken van oplossingen bij knelpunten.

Er wordt van jou verwacht dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie. Met de verwachte invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zal er een aantal zaken gaan veranderen omtrent de behandeling van aanvragen omgevingsvergunningen. De casemanager speelt daarin een belangrijke rol, zowel intern als in het contact met de klant. Vanuit je rol als casemanager denk je mee in de concrete uitwerking en implementatie van de nieuwe wetgeving in onze organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria

- Beschikbaar per 1 december 2021.

Gunningscriteria (weging)

- Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bouwkunde, Ruimtelijke Ordening of Planologie 
- In het bezit van een diploma ambtenaar bouw- en woningtoezicht I 
- In het bezit van een diploma ambtenaar bouw- en woningtoezicht II 
- Aantoonbare kennis van de Wabo, blijkend uit aantoonbare werkervaring en opleidingen/cursussen 
- Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring uit de afgelopen 5 jaar als casemanager Wabo binnen een gemeentelijke instelling 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Je beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen
- Je bent klant- en oplossingsgerichtheid
- Je neemt initiatief, handelt toekomstgericht en stuurt in de samenwerking
- Je werkt planmatig, bent digitaal vaardig en bent sterk in het bewaken van termijnen
- Je bent omgevingsbewust
- Je hebt lef en doorzettingsvermogen, signaleert knelpunten en pakt deze samen op
- Je kijkt met een creatieve en ondernemende blik
- Je beschikt over politieke/bestuurlijke sensitiviteit
- Je bent flexibel en hebt geen 9-17 uur mentaliteit

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken vinden digitaal plaats en zijn gepland op maandag 29 november 2021 van 11.00 uur tot 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 26 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

- De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)
- De gemeente vraagt van de opdrachtnemen bij het contract onder leiding en toezicht dat ze gebruik maken van een G-rekening. (Bij NEN-gecertificeerde ondernemingen 25% en bij niet NEN-gecertificeerde ondernemingen 55%)

Reiskosten & parkeren
Het in de offerte vermelde uurtarief dient inclusief de reiskosten te zijn van woon-werkverkeer. Indien het reizen per auto noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht dan vergoedt de gemeente De Bilt maximaal € 0,30 (bruto) per kilometer. Het betreft een zogenaamde netto-netto vergoeding. Het declareren van zakelijke kilometers moet altijd vooraf zijn afgestemd met de opdrachtgever.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 22 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 23 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021, 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.