Medewerker gegevensbeheer
36 Parttime Overheid/non-profit Mbo Veenendaal
Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo'n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Opdracht
Tijdelijke invulling voor 4 maanden. Tot de taken van deze functie horen:

Betreft een functie burgerlijke stand (36 uur) zowel aan de front- als in de backoffice.

Balie;

- Afhandeling van alle vraagstukken op het gebied van de burgerlijke stand, BRP en naturalisatie

Backoffice;
- Verwerking alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. de burgerlijke stand en BRP
- Naturalisatie
- Ondersteunende administratieve taken binnen de burgerlijke stand t.b.v. verkiezingen
- Uitvoeren diverse taken/verwerkingen in het zaaksysteem Mozard.
- De medewerker moet op de hoogte zijn van alle relevante wetgeving om deze taken uit te voeren.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Aantoonbare werkervaring binnen de burgerlijke stand bij een overheidsorganisatie
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo 4 niveau
3. Aantoonbare werkervaring met het beoordelen van brondocumenten voor de BRP, Naturalisatie en eenvoudige BRP mutaties zoals naamgebruik, gezag, persoonslijst aanleggen, eerste inschrijving, verhuizing en vestiging vanuit RNI en emigratie

Gunningscriteria (weging)

4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau 
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring uit de afgelopen 3 jaar als medewerker burgerlijke stand bij een overheidsorganisatie 
6. Aantoonbare werkervaring met het verwerken van geboorte – en overlijdensaangiften 
7. Aantoonbare kennis en werkervaring met Key2Burgerzaken (BRP systeem) 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet


Competenties
- Integer
- Klantvriendelijk
- Tactisch- Accuraat
- Communicatief
- Flexibel

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De digitale gesprekken met de gemeente zijn gepland op donderdag 25 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 24 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

- Gemeente Veenendaal heeft er voor gekozen om Chiefs als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Chiefs derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Chiefs. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Chiefsmiddels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
- Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
- Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 19 november 2021, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 21 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.