Vergunningverlener Horeca, Evenementen & APV
24 Parttime Overheid/non-profit Hbo Zeist
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 65.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit ruim 23 medewerkers. Dit team zorgt voor de ruimtelijke uitwerking en vertaling van uiteenlopende projecten en ontwikkelingen. Dit doen we vanuit beleidsontwikkeling in bestemmingsplannen. We toetsen plannen, verlenen vergunningen en zorgen voor toezicht en handhaving.

Opdracht
Als Vergunningverlener help je om initiatieven van inwoners en ondernemers die bijdragen aan het goede leven in Zeist te vertalen. Concreet behandel je aanvragen voor horeca-, evenementenvergunningen en andere APV-gerelateerde vergunningen af. Je toetst deze aan regelgeving en vraagt adviezen aan onze partners binnen (wijkmanager, BOR e.a.)en buiten de gemeente (politie, VRU, ODRU). Ervaring met BIBOB-onderzoeken is daarbij gewenst. Daarbij ben je scherp op het hoe en waarom van deze regels en durf je de grenzen van wat kan en mag op te zoeken. Dat moet ook, want ook al hebben we al veel mooie dingen bereikt, Zeist blijft veranderen. En we hebben nou eenmaal te maken met regelgeving maar er is wel ruimte om samen tot oplossingen te komen. Als verbinder tussen de organisatie, inwoners en ondernemers begeleid je klanten in hun zoektocht naar een passende initiatieven waar draagvlak voor ontstaan.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Vergunningverlener bij een gemeentelijke instelling

Gunningscriteria (weging)

3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Vergunningverlener bij een gemeentelijke instelling 
4. Een afgeronde opleiding en/of cursussen in juridische richting 
5. Aantoonbare kennis van – en werkervaring met de APV
6. Aantoonbare kennis van – en werkervaring met de Wet Bibob 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Communicatief
- Politiek sensitief
- Bestuurlijke ervaring
- Samenwerking
- Oplossingsgericht
- Klantgericht
- Resultaatgericht
- Analytisch

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 2 december 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 22 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 23 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.