Projectleider Informatie
32 Parttime Overheid/non-profit Hbo Houten
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Je plaats binnen de organisatie

Het cluster Informatie bestaat uit 20 medewerkers, die niet alleen voor de gemeente Houten, maar ook voor enkele andere regionale overheidsorganisaties de ICT-dienstverlening verzorgen. In totaal worden er ruim 1000 accounts ondersteund op locaties in Nieuwegein, Utrecht, Wijk bij Duurstede en Houten. Het behouden van een stabiele, beschikbare en betrouwbare ICT architectuur en –infrastructuur is de basis. Tegelijkertijd willen we meebewegen met de veranderende eisen in de organisatie en gebruik maken van nieuwe mogelijkheden op ICT-gebied.

Opdracht
De projectleider werkt binnen het Team Informatie en rapporteert aan de Teammanager Informatie. Binnen Team Informatie is behoefte aan een projectleider voor diverse projecten die opgestart moeten worden. Het gaat daarbij om projecten die te maken hebben met de update of upgrade van de software op de infrastructuur, applicaties en databases. De nadruk ligt daarbij op het opstellen van een goed projectplan, planning, testplan en implementatieplan. De daadwerkelijk updates en upgrades worden uitgevoerd door diverse externe partijen. Die verschillen voor de verschillende onderdelen. Zo kennen we partij voor de infrastructuur een voor de databases (Oracle) voor de werkplekken en voor Centric applicaties. Het is daarom zaak om goede afstemming te vinden met de diverse betrokken partijen. De applicatiebeheerders en key-users zijn een belangrijke spil in het testen van de updates en upgrades. Het is de taak van de projectleider om samen met de diverse partijen en de belangrijke stakeholders binnen Houten en de aangesloten organisaties. De projecten met de hoogste prioriteit zijn de upgrade van Oracle 12 naar Oracle 19 en de upgrade van diverse servers naar Windows Server 2019. Hier zullen projecten aan toegevoegd worden die in de loop van dit jaar nog gaan spelen.

Uw werkzaamheden zijn:

- (Project)leiding geven aan diverse interne projecten binnen Houten
- Opstellen van projectplannen, planning, testplannen en implementatieplannen
- Afstemmen met de externe partijen
- Afstemmen met de applicatiebeheerders en key-users
- Verzorgen van de communicatie naar de gebruikers

Functie eisen

- HBO werk- en denkniveau
- Werkervaring als projectleider
- Aantoonbare kennis van en ervaring met Prince 2
- Aantoonbare kennis van en ervaring met het maken van testplannen
- Aantoonbare ervaring met upgrades en updates van applicaties, databases en serversoftware
- Bekendheid met Agile werken
- Bekend met de ITIL processen
- Ervaring met het werken voor een gemeentelijk organisatie

Vereisten / knock-outcriteria

1. Aantoonbare werkervaring als projectleider door 2 opdrachten aan te geven in het CV waarbij de kandidaat als projectleider heeft gefunctioneerd
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van- en ervaring met projectleiding
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van- en ervaring met het maken van project- en testplannen
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2022

Gunningscriteria (weging)

5. Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van- en werkervaring met het maken van project- en testplannen in de afgelopen 5 jaar 
6. Aantoonbare werkervaring met upgrades en updates van applicaties, databases en serversoftware
7. Aantoonbare kennis van en ervaring met Prince 2 
8. Uurtarief maximaal exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en Fee Chiefs

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Communicatieve vaardigheden
- Verbinder
- Samenwerking met collega’s
- Proactief
- Analytisch
- Goede schriftelijke vaardigheden
- Klantvriendelijk

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken zijn gepland via MS teams op dinsdag 30 november 2021 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

De gemeente Houten kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 19 november 2021, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 22 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.