Hoofd Corporate Communicatie
28 Parttime Overheid/non-profit Hbo Den Haag
ZonMw financiert en programmeert gezondheidsonderzoek, stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleert nieuwe kennisvragen. Daarmee draagt ZonMw bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. Programma’s op het gebied van preventie, zorg en gezondheid hebben hierin een centrale plaats. Deze programma's worden in 14 clusters uitgevoerd. De stafafdelingen Bedrijfsvoering en Strategie & Innovatie (S&I) ondersteunen de clusters. Er wordt met alle denkbare partijen samengewerkt die betrokken zijn bij het ontwikkelen en toepassen van kennis: wetenschappelijk onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten, burgers, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven. Corporate communicatie (valt onder S&I) is verantwoordelijk voor de verschillende corporate middelen en kanalen. Samen met de communicatieprofessionals in de clusters werkt ze aan de ZonMw-brede communicatiestrategie. Daarnaast adviseert en faciliteert corporate communicatie de communicatieprofessionals in de clusters en andere afdelingen op specifieke communicatie-activiteiten.

Opdracht
Als ad interim hoofd corporate communicatie geef je leiding aan het corporate communicatieteam dat bestaat uit 14 medewerkers en rapporteer je direct aan het hoofd Strategie & Innovatie. De focus ligt op de aansturing van het team en de advisering over de samenwerking met de overige communicatiecollega’s binnen ZonMw. Je hebt naast managementervaring vanuit een staffunctie, vooral een begeleidende, coachende rol. Tevens heb je voldoende deskundigheid en ervaring op het inhoudelijke communicatievlak, zodat je een waardevolle sparringpartner bent en het managementteam van adviezen kan voorzien.

Jouw belangrijkste taken:

- Leiding geven aan het team en ingezette communicatiebeleidslijn verder brengen
- Verbindingmaken met de organisatie
- Aanspreekpunt voor MT voor strategische communicatie vraagstukken

Minimumeisen / knock-outcriteria

1. Aantoonbare werkervaring als hoofd communicatie binnen een (semi)overheid instelling
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
3. Aantoonbare werkervaring met de communicatie binnen verandertrajecten

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als afdelingshoofd communicatie binnen de (semi) overheid
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als (interim) manager in het creëren van samenwerking tussen centrale stafafdeling en decentrale uitvoering (laat duidelijk zien in het cv) 
6. Noem minimaal 2 aantoonbare voorbeelden van uw communicatierol in verandertrajecten 
7. Je professionaliseert en inspireert het team verder (noem hiervan 2 duidelijke voorbeelden in het cv) 
8. Uiterlijk beschikbaar per 6 december

Competenties
- Goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)
- Mensen kunnen motiveren
- Analytisch
- Stressbestendig
- Flexibel
- Organisatiesensitief
- Verbindend

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) ) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


CV-richtlijnen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Benodigd aantal professionals

1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in onderlinge afstemming.

Planning interview

De interviews bij ZonMw zijn gepland op vrijdag 26 november 2021. Evt volgt een tweede gesprek op maandag 29 november 2021. De kandidaten die hiervoor zijn uitgenodigd ontvangen uiterlijk op donderdag 25 november 2021 bericht.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 18 november 2021, 12:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 19 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.