24 Parttime Overheid/non-profit Hbo Edam-Volendam
Stichting Werkplus

Opdracht
De werkzaamheden zijn gericht op de doelgroep van de Wet Sociale Werkvoorziening in relatie tot de uitvoering en doorontwikkeling van Stichting Werkplus. Binnen de uitvoeringsorganisatie Werkplus ben je als strategisch adviseur/teammanager eindverantwoordelijk voor zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve doelstellingen en uitvoering van de werkzaamheden van St. Werkplus.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van werk en inkomen/ sociaal domein bij een gemeentelijke instelling of uitvoeringorganisatie
3. Aantoonbare leidinggevende werkervaring met de doorontwikkeling van wet sociale werkvoorziening

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs of IT

4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur over de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening bij een gemeentelijke instelling of uitvoering organisatie
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van sociale werkvoorziening bij een gemeentelijke instelling of uitvoeringorganisatie 
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende binnen een gemeentelijke of maatschappelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar 

Geef n het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Je bent een natuurlijk leidinggevende
- Je hebt probleemoplossend vermogen
- Je bent innoverend en hebt een duidelijke visie
- Je bent analytisch en hebt lef om buiten de gebaande paden te denken en te handelen

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 29 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 26 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 18 november 2021, 12:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 19 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.