Communicatieadviseur/projectleider Energiecampagne
8 Parttime Overheid/non-profit Hbo Huizen
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan!' Anders gezegd, wij zijn 4G. Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega's, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Opdracht
De gemeente Huizen zet de energiebesparingscampagne, die in 2020 is gestart en in 2021 is doorontwikkeld, voort in 2022. De campagne richt zich op het isoleren van woningen en het treffen van energiebesparende maatregelen, als uitvoering van de in 2021 vastgestelde warmtevisie van de gemeente Huizen. De projectleider/communicatieadviseur voor de energiebesparingscampagne heeft als opdracht de campagne mede te ontwikkelen, te coördineren en uit te voeren, in nauwe afstemming met de adviseur milieu van de gemeente (die als inhoudelijk opdrachtgever fungeert) en externe betrokkenen zoals de lokale energiecoöperatie, de woningcorporatie, het energieloket (Duurzaam Bouwloket), de welzijnsorganisatie Versa en het regionale energiedienstenbedrijf. De projectleider/communicatieadviseur is hét gezicht en de contactpersoon voor deze partners. Belangrijke onderdelen van de werkzaamheden zijn:

- Het ontwikkelen van het uitvoeringsplan voor de energiebesparingscampagne.
- Het initiëren van projecten en activiteiten (zowel fysiek als digitaal) binnen deze campagne, waaronder collectieve inkoopacties, webinars, themabijeenkomsten e.d.
- Het leiding geven aan en coördineren van deze activiteiten.
- Het mede-uitvoeren van deze activiteiten, bijvoorbeeld via gesprekken op de marktop straat.
- Het schrijven van teksten (persberichten, brieven, artikelen voor website, posts social media e.d.)

Minimumeisen / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als communicatieadviseur op het gebied van energiebesparing en woningisolatie binnen een gemeentelijke organisatie
3. Beschikbaar vanaf 1 januari 2022 voor minimaal 8 uur per week

Gunningscriteria (weging)

4. Een afgeronde opleiding op wo master niveau 
5. Aantoonbare werkervaring met het betrekken van inwoners in een kwetsbare positie en/of laaggeletterdheid 
6. Aantoonbare management kennis opgedaan doormiddel van een opleiding/ cursus 
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van communicatie in de afgelopen 3 jaar 
8. Aantoonbare kennis van en werkervaring met regionale netwerken op het gebied van de energietransitie 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Ondernemend
- Resultaatgericht
- Schrijfvaardig
- Communicatief

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 29 november 2021 tussen 13.30 uur en 16.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 26 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 18 november 2021, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 19 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag december 2021, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.