12 Parttime Overheid/non-profit Hbo Baarn
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners en ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: lef, samenwerken, klantgericht, transparant, betrouwbaar en flexibel. De organisatie van de gemeente Baarn kent een programmastructuur, bestaande uit vier domeinen: Dienstverlening, Sociaal Domein, Fysiek Domein en Ondersteunend domein.

Opdracht
In verband met een piek aan werkzaamheden bij team financieel beleid (o.a. jaarrekening en projecten) zoeken we een tijdelijk financieel adviseur voor gemiddeld 12 uur per week, die binnen het team Financieel beleid kan bijdragen aan de werkzaamheden die op dat moment aan de orde zijn.

Als financieel adviseur ben je sparringpartner van collega’s en de organisatie en draag je bij aan de totstandkoming van de planning & control producten. Je adviseert gevraagd en ongevraagd. Je kunt ingezet worden op verschillende domeinen. De werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit advisering bij vraagstukken, planning en control (o.a. jaarrekening), budgetgesprekken en opstellen van prognoses.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Uurtarief maximaal exclusief BTW/ incl. reiskosten en Fee Chiefs
2. Uiterlijk beschikbaar per 15 december;

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in Financiën of bedrijfseconomie 
4. Aantoonbare kennis van het BBV en financiële vraagstukken bij de overheid 
5. Aantoonbare werkervaring als financieel adviseur, in de afgelopen 5 jaar 
6. Aantoonbare werkervaring als financieel adviseur bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar 
7. Aantoonbare werkervaring met de gemeentelijke planning & controlcyclus (specifiek de jaarrekening) 
8. Aantoonbare werkervaring met Key2Financien 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
Je bent een professionele en ervaren financieel adviseur met scherpe en overtuigende adviezen, zowel mondeling als op schrift. Je weet belangen goed in te schatten en af te wegen en hebt een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen. Je bent analytisch sterk en je analyses monden uit in een helder advies. Je bent communicatief vaardig en in staat om mensen in beweging te krijgen. Je hebt een hands on mentaliteit en staat graag met ‘de voeten in de klei’. Je toont eigenaarschap en biedt tegelijkertijd ruimte aan anderen. Je hebt ervaring met het planning & controlprocessen. Jij staat voor samenwerken, hebt lef en bent klantgericht, flexibel, transparant en betrouwbaar.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria.

Stap 4: Selectiegesprek
De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties en gunningscriteria). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Variabel en in overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 29 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 26 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

- De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot en met maandag 22 november 2021. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 24 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021, 9 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.