36 Parttime Overheid/non-profit Mbo Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De afdeling Stadsbeheer (SB) staat voor schoon en duurzaam beheer van de openbare ruimte en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en instandhouding van een veilige en prettige groene woonstad. We houden de stad op orde, voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en geven ruimte voor maatwerk. Dit doen we voor en samen met de inwoners en partners van de stad. We weten wat er speelt en werken samen met verschillende belanghebbenden aan een optimale leefomgeving. Stadsbeheer is nog meer dan de andere afdelingen het gezicht van de gemeente op straat. We zoeken de communicatie met onze inwoners en gebruikers van de Openbare Ruimte om ze te betrekken bij het inrichten en onderhouden van de Openbare Ruimte maar ook om te horen waar het beter kan.

Opdracht
Voor de opdracht Verkeerskundige zoeken we iemand die de volgende taken uitvoert en verantwoordelijkheden oppakt:

- Je bent eindverantwoordelijk voor beheer, onderhoud, aanpassingen en uitbreidingen van verkeersvoorzieningen exclusief verkeersregelinstallaties;
- Je levert een verkeersinhoudelijke bijdrage aan infrastructuurprojecten en adviseert projectleiders in het kader van uitvoeringsprojecten en/of gebiedsontwikkelingen;
- Je handelt specifieke meldingen van onze klanten (bewoners, bedrijven en organisaties) af over verkeersvraagstukken;
- Je geeft goedkeuring aan opgestelde verkeersbesluiten;
- Je stelt meerjarige investeringsplannen op. Dit doe je samen met andere beheerders, andere afdelingen en externe partijen om zo te komen tot een integraal investeringsplan;
- Je geeft opdrachten aan advies- en ingenieursbureau en de interne eigen dienst voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Je hebt hierbij de rol van integraal opdrachtgever;
- Je vertaalt vastgesteld beleid naar inhoudelijke kaders voor het dagelijks beheer en onderhoud;
- Je verzorgt de verkeersinhoudelijk advisering bij de vergunningverlening (ook bij evenementen);
- Je adviseert over gebiedsontwikkelingsprojecten en over de gevolgen voor de overige stad en regio in relatie tot verkeer;
- Je neemt deel aan het Operationeel Mobiliteitscentrum (OMC), wat inhoudt dat je o.a. voor onze Westfield Mall of the Netherlands oproepbaar bent om bij bereikbaarheidsproblemen. Tijdens evenementen in de gemeente neem je de regie over de verkeerssituatie en zorg je dat de juiste verkeers- en/of mobiliteitsmaatregelen worden genomen. Dit gebeurt op basis van een piketdienst van maandag tot en met zondag.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Aantoonbare werkervaring als verkeerskundige in de afgelopen 3 jaar.
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria (weging)

3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als verkeerskundige bij een gemeente in de afgelopen 10 jaar 
4. Minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding in de richting van verkeerskunde 
5. Aantoonbare werkervaring in het adviseren over en bijdragen aan infrastructurele- of gebiedsontwikkelingsprojecten in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergeven in het cv) 
6. Bereid om (in overleg) in afwisseling met jouw collega’s een piketdienst op te pakken voor de verkeerssituatie in Leidschendam-Voorburg 

Competenties
Ondernemingszin
Je pakt in het werk nieuwe zaken op en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.

Creativiteit
Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

Omgevingsbewustzijn
Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

Regisseren
Je bent in staat belangen opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria

Chiefs beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie CV’s

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag.

De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 23 november 2021 van 08:30 uur tot 13:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 22 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 16 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden woensdag 17 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

Update 17-11-2021: er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021: 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.