Senior beleidsadviseur afval
32 Parttime Overheid/non-profit Hbo Rijswijk
Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het beheer en de (her)inrichting van de openbare buitenruimte van o.a. woonwijken, parken, infrastructuur en bedrijventerreinen. Het team bestaat uit zo’n 32 mensen, in vaste dienst en inhuur. Stadsbeheer bestaat onder meer uit het ingenieursbureau (17 mensen) dat zorgt voor het uitwerken van ontwerpen, het aanbesteden van werken, begeleiden van de aannemer tijdens de uitvoering. Daarnaast is er een eigen beleidsteam. Dit team is verantwoordelijk voor het opstellen van beleid- en beheerplannen, het adviseren van het bestuur, het beheren van de financiën van de afdeling, het verstrekken van opdrachten aan het ingenieursbureau en het bewaken van de voortgang (regie). Het beleidsteam bestaat uit 12 mensen. Dit zijn senior beleidsmedewerkers, vakspecialisten en medewerkers gegevensbeheer. Als beleidsadviseur afval ben je onderdeel van het beleidsteam.

Opdracht
Gemeente Rijswijk zoekt een enthousiaste projectleider/adviseur die zich thuis voelt in een meer duurzame wereld. Als projectleider/adviseur ben je verantwoordelijk om in 2020 75% van het huishoudelijk afval te scheiden. De rol die je hierbij speelt kan variëren van een klankbordfunctie en adviseur, regisseur en projectleider. Je werkt nauw samen met onze interne collega’s en externe. Je bent mede verantwoordelijk voor vaak politiek gevoelige projecten. Hierbij zijn communicatieve en coördinerende kwaliteiten van belang. Als adviseur voer je overleg met vertegenwoordigers van Avalex en andere gemeentes over de beleids- en projectplannen en ben je vanzelfsprekend (mede)verantwoordelijk voor de begroting.

Tot jouw takenpakket behoort het volgende

Je bent aanspreekpunt en adviseur voor management en bestuur op alle relevante zaken op het gebied van afvalinzameling en verwerking. Ook zwerfafval valt onder jouw domein.
Je bent opdrachtgever richting Avalex, stelt jaarlijkse contracten op, en bewaakt de uitvoering daarvan. Daarnaast participeer je in diverse regionale werkgroepen.
Je geeft adviseren en initieert (innovatieve) projecten om de afvalscheiding binnen onze gemeente te verbeteren.
Je bent opdrachtgever van de uitrol van omgekeerd inzamelen, bepaalt het tempo en de scope en bent eerste aanspreekpunt voor de technische projectleider die inzamellocaties bepaalt.
Je coördineert het programmazwerfafval en doet waar nodig voorstellen ter verbetering van de impact.
Je monitort de effecten van het beleid, de projecten en de ingezette maatregelen en stuur waar nodig bij.
Je beheert de budgetten, signaleert tijdig knelpunten en risico’s en levert een bijdrage aan de P&C cyclus.
Je geeft presentaties voor bestuurders, raadsleden, ambtenaren en uitvoerders.

Vereisten / knock-outcriteria

1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding.
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente of een publiek afvalbedrijf in een beleidsfunctie op het gebied van afval.

Gunningscriteria (weging)

4. Aantoonbare werkervaring met beleidsadvies gericht op het verbeteren van afvalscheiding (Duidelijk blijkend uit het CV)
5. Aantoonbare werkervaring in de rol van opdrachtgever of projectleider van afvalprojecten (Duidelijk blijkend uit het CV)
6. Aantoonbare werkervaring binnen gemeenschappelijke regelingen op het gebied van afval (Duidelijk benoemd in het CV)

Competenties
- Stressbestendig
- Conflicthantering
- Besluitvaardig
- Flexibel
- Omgevingsbewust
- Teamspeler en klantgericht
- Planmatig en resultaatgericht kunnen werken

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag en bij uitzondering in het weekend.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 25 november 2021 van 13.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 24 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie

De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 18 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 19 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze opdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.