Medewerker vastgoedadministratie
36 Parttime Overheid/non-profit Mbo Nieuwegein
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Team/Organisatie

Voor het Vastgoedteam van de gemeente Nieuwegein (uitvoeringsorganisatie beheer en exploitatie van alle gemeentelijke gebouwen met een maatschappelijke functie, incl. de eigen huisvesting, zoals Stadshuis) is behoefte aan tijdelijke ondersteuning op het gebied van de vastgoed administratie en het verbeteren c.q. optimaliseren van het proces verhuur sportaccommodaties.

Vastgoedteam: team van 14 medewerkers, 4 vastgoedmanagers (tactische functie), 3 vastgoedbeheerders (operationeel), 2 administratieve medewerkers, 3 medewerkers schoonmaak die groep van circa 20 schoonmakers aansturen,1 inkoper en 1 teamleider. Een compact en leuk team, ook onder de huidige bijzondere omstandigheden met corona.

We beheren ca. 40 gebouwen, waaronder Stadshuis en Theater in de binnenstad, aantal scholencomplexen, verschillende sportgebouwen voor binnen- en buitensport (incl. de sportvelden), gebouwen voor buurtwerk en gebouwen zoals de gemeentewerf en 2 brandweerkazernes. Het onderhoudswerk is voor het grootste deel uitbesteed, waarbij het vastgoedteam de regie voert. Vastgoed is de laatste jaren steeds meer een strategisch sturingsinstrument van het bestuur geworden. Kortom een interessant werkveld waarin momenteel veel gebeurt.

Opdracht
- Zorgt voor de in- en uitgaande post en archivering via de daarvoor bestaande interne kanalen.
- Codeert facturen in het digitale financieel systeem.
- Verzorgt in afstemming met de vastgoedbeheerder en/of -manager de administratieve afhandeling van manco’s, storingen en/of schademeldingen.
- Verzorgt de inroostering en bijbehorende administratie van incidentele en vaste verhuur van gemeentelijke accommodaties en van door de gemeente gehuurde accommodaties. + invoeren roosteruren in het gebouwbeheersysteem van sportzalen.
- Fungeert als eerste aanspreekpunt voor interne en externe informatie over het gemeentelijk vastgoed en het beheer en de exploitatie daarvan (servicedesk gemeentelijk vastgoed).
- Verstrekt in voorkomende gevallen intern en extern meer gedetailleerde informatie over het beheer en de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed, en over projecten.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Aantoonbare werkervaring als Medewerker Vastgoedadministratie bij een gemeentelijke instelling;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
3. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het verbeteren/optimaliseren van administratieve processen.

Gunningscriteria (weging)

4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Medewerker Vastgoedadministratie, met o.a. het opstellen van roosters in overleg gebruikers 
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het optimaliseren van administratieve vastgoedprocessen (benoem dit duidelijk in het cv.) 
6. Aantoonbare werkervaring met het archiveren van in- en uitgaande post (benoem dit duidelijk in het cv.) 
7. Aantoonbare werkervaring met het verwerken van facturen (benoem dit duidelijk in het cv.) 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Kan wensen en vragen van verschillende sportverenigingen/sporters omzetten in goede bezetting van de verschillende sportzalen (3 sportzalen, 6 gymzalen, 1 zwembad)
- Doorziet processen en zoekt naar mogelijkheden voor optimalisatie
- Is flexibel; leert snel de werkwijzen en mores in een nieuwe werkomgeving
- Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

 Overige informatie

- De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- Akkoord met een SROI regeling in de overeenkomst m.b.t. Social Return.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
- Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
   - Indien u beschikt over een G-rekening, zal 25% op deze rekening worden gestort.
   - Indien u niet beschikt over een G-rekening, moet een verklaring van betalingsgedrag van de Belastingdienst worden overlegt.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 17 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 18 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot Vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.