Strategisch communicatieadviseur sport onderzoek en innovatie
24 Parttime Overheid/non-profit Hbo Den Haag
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee draagt ZonMw bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. Programma’s op het gebied van preventie, zorg, sport en gezondheid hebben hierin een centrale plaats. De twee hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn VWS en NWO. Er wordt met alle denkbare partijen samengewerkt die betrokken zijn bij het ontwikkelen en toepassen van kennis: onderzoekers, professionals, patiënten, burgers, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven. Deze programma's worden in 14 clusters uitgevoerd.

Het cluster sport en bewegen richt zich op de sportsector. Kennis en innovatie in de sport draagt bij aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, aan een betere gezondheid door een actieve leefstijl, aan het bereiken van topprestaties. Zo werken we aan maatschappelijk en economisch rendement van sport en bewegen. Centraal staan focus en impact voor de praktijk. Met het nieuwe programma missie gedreven onderzoek en innovatie willen we een bredere beweging in gang zetten die nodig is om complexe uitdagingen waar we in de sport voor staan het hoofd te bieden. Om dit te realiseren bouwen we aan netwerken, met diverse stakeholders die samenwerken aan onderzoek en innovatie.

De programmabeschrijving is beschikbaar via deze link. Algemene informatie over het cluster sport en bewegen, via deze link.

Opdracht
Ontwerpen en uitvoeren van de benodigde communicatiestrategie. Belangrijke onderdelen hiervan zijn strategische doelgroep communicatie, community building en marketing. Met een passende strategie en gebruiksgerichte communicatie willen wij bekendheid geven aan missie gedreven onderzoek en innovatie, het als het ware in de markt zetten, partijen betrekken en betrokken houden in een te bouwen netwerk. Het gaat erom een beweging in gang te zetten.

- Ontwikkelen van een aanpak voor community building op maatschappelijke uitdagingen in de sport, uittesten hiervan en als een model beschrijven voor uitvoering
- Ontwikkelen van een strategie rondom positionering, hoe we beoogde doelgroepen kunnen bereiken; incl. adviseren over de inzet van communicatiemiddelen om diverse stakeholders te betrekken bij maatschappelijke uitdagingen in de sport. In het bijzonder gericht op stakeholders die nog niet zo actief zijn.
- Vertalen van het gedachtegoed van missiegedreven onderzoek en innovatie op een begrijpelijke wijze voor een heel scala aan diverse mensen en organisaties (bedrijven, overheden, wetenschappers, sport), op zo’n wijze dat ze in beweging komen om er aan bij te dragen

Op basis van wat je realiseert kunnen concrete zaken geregeld worden ter ondersteuning van de op te bouwen netwerken zoals: platformcommunicatie, online community faciliteren, goede voorbeelden/verhalen delen en communicatiemomenten bepalen die recht doen aan gelaagdheid van de achterban, met aansprekende en herkenbare boodschappen en vernieuwende communicatiemiddelen. Hierin werk je in de uitvoering samen met collega’s uit het cluster.

Minimumeisen / knock-outcriteria

1. Uurtarief maximaal exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Chiefs
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau verwant aan communicatie
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring (in de afgelopen 8 jaar), als strategisch communicatieadviseur
4. Uiterlijk beschikbaar per december 2021, voor 24 uur per week
5. Gegarandeerde beschikbaarheid tot en met juni 2022, op maandagen, dinsdagen en donderdagen

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs
6. Aantoonbare werkervaring in het schrijven en uitvoeren van strategische communicatieplannen 
7. Aantoonbare werkervaring met het ontwerpen en uitvoeren van een mix aan communicatiemiddelen
8. Aantoonbare werkervaring in de opzet van communities 
9. Aantoonbare kennis en ervaring van marketing in een multi-stakeholder omgeving 
10. Aantoonbare werkervaring in het sportdomein 

Competenties
- Communicatief zeer sterk, in woord en geschrift
- Diplomatiek, kunnen omgaan met uiteenlopende doelgroepen
- Samenwerkingsgericht
- Stressbestendig
- Creatief

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) ) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De 10(tien) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Cv-richtlijnen

Maximaal 4 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie. Toon in het cv aan welke gunningscriteria van toepassing zijn.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: minimaal 5 uur per dag op de maandagen, dinsdagen en donderdagen. Rest uren (max. 9) kunnen eventueel ook op andere werkdagen worden ingevuld.

Planning interview

De interviews bij ZonMw zijn gepland op dinsdag 30 november 2021 in de middag.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 18 november 2021, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 22 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze uitvraag duurt tot Vrijdag 25 december 2021, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.