Toetscoördinator GOBS
16 Parttime Overheid/non-profit Hbo Flevoland
Flevoland wordt gekenmerkt door een eigen manier van denken en doen. De mentaliteit in “het nieuwe land” is toekomstgericht, wij denken graag in termen van ontwikkelen, groeien en de schouders eronder zetten. Ook in tijden met economische tegenwind en krimp voert deze pioniersmentaliteit de boventoon. We zitten niet bij de pakken neer, maar zijn creatief en zoeken naar nieuwe wegen. In deze jonge regio schakelen we een tandje bij als het even tegenzit. Pas jij in deze uitdagende en inspirerende werkomgeving?

De circa 80 medewerkers van de afdeling Infrastructuur houden zich bezig met de realisatie van projecten en het beheren van de droge en natte infrastructuur. Wij stellen onze weg- en vaarweggebruikers voorop en stellen ons werk in dienst van hen door klantgericht te werken. Het bureau Wegen en Vaarwegen is verantwoordelijk voor het beheer van de provinciale wegen (ca. 570 km) en vaarwegen (ca. 170 km). Voor het beheer zijn strategische uitvoeringsplannen opgesteld en dit beheerbeleid is vervolgens in beheerplannen verwerkt. Het ingenieursbureau is verantwoordelijk voor het projectmatig realiseren van het niet jaarlijks onderhoud.

Als toetscoördinator kom je te werken binnen het team contractmanagement. Dit team bestaat naast de contractmanager uit onder meer een lead-auditor en een kostendeskundige.

Opdracht
Als Toetscoördinator/SCB (Systeem Gerichte Contractbeheersing) ben je grotendeels verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en registreren van systeem-, proces- en product toetsen bij de opdrachtnemer conform het toetsplan. Je treedt op als adviseur van de Contractmanager met betrekking tot de beoordeling van het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer in het bijzonder. Tevens stuur je als Toetscoördinator (Systeem Gerichte Contractbeheersing) de Toetsers aan, ben je verantwoordelijk voor het inplannen en laten uitvoeren van de toetsen conform het toetsplan en houd je het toetsplan actueel en in stand. Als schakel tussen het toetsteam en de Contractmanager stel je toetsplannen op, op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing en Risicomanagement.

Achtergrond van het project

Programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen (realisatiefase 2018-2023)

Bruggen en sluizen zijn in Flevoland cruciale schakels voor de bereikbaarheid van de provincie, zowel over water als over de weg. De beschikbaarheid van bruggen en sluizen is daarmee een belangrijke randvoorwaarde voor zowel de economische ontwikkeling als de maatschappelijke samenhang in de provincie.

In 2014 zijn door Provinciale Staten middelen beschikbaar gesteld voor de zogenaamde stille lasten problematiek (vervangingsinvesteringen voor wegen, vaarwegen en bruggen en sluizen). In de periode 2015-2016 zijn de eerste korte termijnmaatregelen uitgevoerd aan de bruggen en sluizen en tegelijkertijd is bekeken wat er nodig zou zijn voor groot onderhoud van de beweegbare bruggen en sluizen.

Om dit groot onderhoud goed uit te voeren is in 2016 een programma gestart om de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen per object te bundelen om zo de installaties van bruggen en sluizen weer toekomstbestendig te maken. Een uniek programma waarin de huidige inzichten over techniek en veiligheid samenkomen met de eisen die onze samenleving stelt aan een moderne infrastructuur.

Het gaat onder meer om het renoveren of vervangen van sluisdeuren, brugvallen, steigers en aandrijvingen, maar ook om het vernieuwen van de elektrotechnische installaties (bediensysteem). Sinds 2014 worden alle bruggen en sluizen op afstand bediend vanuit het provinciehuis, dit vraagt om installaties die goed aansluiten op de centrale bediening. Met een uniforme bediening wordt het bedieningsgemak verhoogd en de kans op bedieningsfouten verkleint.

De 13 bruggen en 11 sluizen worden in één programma gemoderniseerd om weer jarenlang mee te kunnen als onmisbare schakels voor een veilig en bereikbaar Flevoland.

De belangrijkste resultaten van het programma zijn:
- Technische staat van de objecten in een toekomstbestendige staat brengen die voldoet aan de hedendaagse wet- en regelgeving;
- Veiligheid voor de gebruiker zo goed mogelijk borgen.

De belangrijkste doelen tijdens de uitvoering zijn:
- De belanghebbenden bij het programma worden tijdig en volledig geïnformeerd, zodat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van werkzaamheden;
- Een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de bruggen en sluizen gedurende de uitvoering van het programma;
- Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Professionele samenwerking gebaseerd op vertrouwen.

Voor nadere informatie over het programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen zie https://www.flevoland.nl/dossiers/groot-onderhoud-bruggen-sluizen.

Benodigd aantal professionals

1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: In overleg, maar bij voorkeur op maandag en donderdag.

Minimumeisen/ knock-outcriteria

1. Werkzaamheden vinden thuis plaats. Maandelijks is er, indien mogelijk conform de richtlijnen van het RIVM, een fysiek overleg met het team in het provinciehuis in Lelystad
2. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking
3. Uurtarief maximaal exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werk en fee Chiefs
4. Dag dat er in ieder geval op locatie aanwezig moet zijn: donderdag
5. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

6. Een afgeronde HBO Bachelor bedrijfskunde of gelijkwaardig 
7. Aantoonbare werkervaring van minimaal 2 jaar met UAV-GC 2005 in de afgelopen 5 jaar als toetscoördinator 
8. Aantoonbare werkervaring van minimaal 2 jaar met Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) in de afgelopen 5 jaar als toetscoördinator
9. Aantoonbare werkervaring van minimaal 2 jaar met Relatics in de afgelopen 5 jaar 
10. Aantoonbare werkervaring van minimaal 2 jaar met VISI in de afgelopen 5 jaar 
11. Aantoonbare werkervaring van minimaal 2 jaar met werken in een DMS en met werken in een financieel systeem in de afgelopen 5 jaar 
12. Aantoonbare (kennis van en) werkervaring met kwaliteitssysteem ISO 9001 of vergelijkbaar kwaliteitssysteem in de afgelopen 5 jaar

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Teamspeler
- Proactief
- Resultaatgericht
- Zakelijk
- Organisator
- Secuur
- Betrouwbaar

Cv-richtlijnen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Overige informatie

- De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
- Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
- Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren.

Planning en meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 17 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 18 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op vrijdag 26 november 2021 tussen 9:00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 25 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 9:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.