36 Parttime Overheid/non-profit Hbo Zoetermeer
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling WMO valt onder het Sociaal Domein en meer in het bijzonder de afdeling Inkomen en Zorg.

Opdracht
De gemeente Zoetermeer is op zoek naar drie Allround Wmo consulenten. Doelstelling van de functie is: effectuering van de dienstverlening aan burgers van Zoetermeer op het gebied van individuele voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) ter handhaving van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking op verschillende domeinen.

Hoofdtaken:

- Analyse maken van de mogelijkheden en beperkingen van cliënt om problemen zelf of met hulp van het eigen netwerk op te lossen. Daarbij rekening houden met medische, psychiatrische en psychosociale aspecten
- Analyse maken of de problemen kunnen worden opgelost met algemene of collectieve voorzieningen
- Zelfstandig, integraal beslissen op en adviseren over aanvragen op juridische, sociaal-medische, ergonomische en bouwkundige aspecten en selecteren van voorzieningen op het gebied van de Wmo
- Opstellen van indicatierapporten en beschikkingen
- Beoordelen van adviezen van externe medische adviseurs
- Bewaken voortgang procedures en levertijden
- Ontvangen en bezoeken van cliënten die een beroep doen op Wmo voorzieningen
- Onderhouden van contacten met leveranciers en (para)medische en (bouw)technische adviseurs
- Het geven van advies aan Wmo consulenten en andere medewerkers van het Sociaal en Fysiek Domein m.b.t. complexe situaties
- Meedenken over en participeren in projecten m.b.t. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Wmo
- Signaleren van probleemsituaties en hierbij relevantie instanties betrekken als de problemen Wmo overstijgend zijn
- Integrale samenwerking met alle afdelingen in het sociaal Domein, waaronder de afdeling Beleid

Profiel
- Relevante HBO opleiding (paramedisch of sociaal-maatschappelijk)
- Grondige kennis van psychiatrische en somatische aandoeningen
- Kennis en/of ervaring met voorzieningen voor mensen met een beperking
- Communicatieve en redactionele vaardigheden
- Grondige kennis van de Wmo en aanverwante regelingen
- Ervaring met het indiceren van begeleiding is een pré
- Ervaring met GWS4ALL / Suite4Zorg is een pré
- Technisch inzicht strekt tot aanbeveling

Vereisten / knock-outcriteria

NB: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.

1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht komt de kandidaat niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

2. Een afgeronde HBO bachelor opleiding in sociaal-maatschappelijke en/of paramedische richting 
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als WMO consulent 
4. Aantoonbare werkervaring met GWS - Suite4Zorg (duidelijk benoemd in het cv) 
5. Aantoonbare werkervaring met het indiceren van begeleiding (duidelijk benoemd in het cv middels een voorbeeld) 

Competenties
- Daadkrachtig
- Initiatief
- Zelfstandigheid
- Besluitvaardig
- Klantgerichtheid
- Inlevingsvermogen
- Creativiteit

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

3.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn voorlopig gepland in de week van 29 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk in diezelfde week bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

- Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 22 november 2021, 09.00 uur De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op dinsdag 23 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot Vrijdag 31 December 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.