Functioneel Beheerder Sociaal Domein
21 Parttime Overheid/non-profit Hbo De Ronde Venen
De belangrijkste ambitie van gemeente De Ronde Venen is om in 2023 zo veel mogelijk papierloos te werken. Het digitaliseren van de werkprocessen is een belangrijk middel om deze ambitie te realiseren. Gemeente De Ronde Venen is daarom op zoek naar een Functioneel beheerder voor het Sociaal Domein. Afdeling Sociaal Domein bestaat uit het team Toegang (consulenten WMO, Jeugd en Participatie), het team samenleving (beleid) en het team I&M (Informatie en monitoring). Er wordt gebruik gemaakt van de pakketten Civision Samenlevingszaken en iSamenleving van Pink Roccade.

Zo maak je het verschil

Door goed te luisteren en door te vragen weet je snel tot de kern van de vraag te komen. Je persoonlijkheid en veranderkundige vaardigheden zijn daarom heel belangrijk. Je hebt ook de drive om de organisatie de allerbeste ondersteuning te bieden. Je werkt onder aansturing van de afdelingshoofd Sociaal Domein. Binnen het project werk je, naast de collega’s vanuit afdeling Sociaal Domein, ook nauw samen met collega’s uit team I&A en collega’s vanuit het project data-gestuurd werken.

Opdracht
Binnen het Sociaal Domein worden diverse applicatie gebruikt voor de ondersteuning van de werkprocessen. Op dit moment wordt i-Samenleving van PinkRoccade geïmplementeerd. Het streven is om vlak na de jaarwisseling live te gaan. Om deze livegang succesvol te laten zijn is de ondersteuning van een functioneel beheerder een randvoorwaarde. Hierbij ga je een belangrijke rol spelen de komende maanden.

Je houdt je onder andere bezig met:

- Het bijwonen van projectvergaderingen om de leden van de PG te adviseren
- Het oplossen van meldingen en incidenten (Civision Samenlevingszaken en iSamenleving)
- Het ondersteunen bij de implementatie van iSamenleving
- Sjablooncreatie en onderhoud van sjablonen (Civision Samenlevingszaken en iSamenleving)
- De informatievoorziening met behulp van zelf te maken SQL-queries en het bouwen van rapportages
- Het geven van instructies en training (gebruikersondersteuning)
- Het (mede) onderhouden van de relevante koppelingen met andere applicaties (in- en extern)
- Het onderhouden van het gegevensknooppunt en het berichtenverkeer (Vecozo) en aanverwante aspecten
- Het voeren van overleg met leveranciers en gebruikersgroepen
- Overige op de afdeling voorkomende werkzaamheden

Vereisten / knock-outcriteria

1. Aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder
2. Een maximaal uurtarief van exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon werk-verkeer en fee Chiefs

Gunningscriteria (weging)

3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met Civision Samenlevingszaken (Benoem dit duidelijk in het cv) 
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met iSamenleving (benoem dit duidelijk in het cv) 
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het maken van SQL Queries (benoem dit duidelijk in het cv) 
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van ICT 
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Enthousiasmerend
- Goede communicatieve vaardigheden
- Snel nieuwe zaken kunnen oppakken/leren

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op twee van de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 23 november 2021 tussen 14.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op maandag 22 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

- De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 17 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 18 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot Vrijdag December 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.