Medewerker toeslagenaffaire
36 Parttime Overheid/non-profit Hbo Zoetermeer
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waar samenwerken, daadkracht en vertrouwen hoog in het vaandel staan. Met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken we aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. Over de grenzen van afdelingen heen en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

Voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben wij een speciaal team opgericht bestaande uit een aantal schuldhulpverleners en externe medewerkers van de gemeente. De kandidaten worden met name aan dit team toegevoegd. Hiërarchisch valt dit team onder de projectleider Toeslagenaffaire tevens de teamleider schuldhulpverlening (Peter Benard).

Opdracht
Zoals elke grote stad kampt ook Zoetermeer met een aantal maatschappelijke problemen waaronder mensen die in financiële problemen zijn geraakt. Dit geldt met name voor deze opdracht waarbij de focus ligt op de gedupeerden van de Toeslagenaffaire. Wij willen hen helpen om weer op het juiste pad terecht te komen en er vervolgens ook niet meer vanaf te raken op financieel gebied. Voor deze opdracht is het daarnaast van groot belang dat wij inventariseren op welke leefgebieden deze groep extra ondersteuning nodig heeft. De leefgebieden zijn: WMO, jeugd en gezin, Inkomen en participatie en huisvesting. Hij of zij heeft daarbij een scherp en tegelijk inlevend oog voor onderliggende, vaak psychosociale, problematiek en weet daar effectief op te acteren. Daarnaast heeft hij/zij gedegen kennis van de schuldhulpverlening.

Voor deze functie dient de kandidaat problemen van de gedupeerde te onderkennen op alle aspecten van het Sociale Domein. De kandidaat begeleidt daarin de gedupeerde, zorgt voor de vereiste coördinatie en probeert zoveel mogelijk hobbels bij het aanvragen op andere leefgebieden weg te nemen. De kandidaat dient maatwerk te kunnen leveren en waar nodig ook ‘verantwoord buiten de bestaande lijntjes te kunnen kleuren’.

Wat neem je mee?

Jouw inlevingsvermogen weerhoud je er niet van om met een zakelijke en resultaatgerichte blik naar je cliënten te kijken en daarbij ook de samenhang in hun problematiek te zien. Je handelt proactief en zelfsturend en kunt op veel verschillende niveaus communiceren. Daarnaast beschik je over:

- Een passende opleiding op hbo-niveau
- Kennis van inkomen, arbeidsintegratie, belastingwetgeving en psychosociale hulpverlening
- Kennis van alle leefgebieden in het Sociaal Domein
- Affiniteit met de doelgroep
- Ervaring met het werkterrein van schuldhulpverlening

Vereisten / knock-outcriteria

NB: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.

1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht komt de kandidaat niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding.

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting SJD, Rechten of Mw 
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 7 jaar 
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Schuldhulpverlening in de afgelopen 7 jaar 
6. Aantoonbare kennis van Stratech 
7. Aantoonbare kennis van Suite 
8. Aantoonbare kennis van Sharepoint 
9. Aantoonbare werkervaring met klachtenprocedures (duidelijk weergegeven in het cv) 

Competenties
- Zeer groot empathisch vermogen
- Stressbestendigheid
- Uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
- Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
- Kan goed omgaan met weerstanden
- Kan uitstekend samenwerken en is een bruggenbouwer

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

2.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandagmiddag 29 november en dinsdagmiddag 30 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 26 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

- Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 22 november, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op uiterlijk dinsdag 23 november gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs , via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.