Programmaleider/ Jongerencoach
36 Parttime Overheid/non-profit Hbo Huizen
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan!' Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega's, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Afdeling maatschappelijke zaken

Voor het uitvoeringsprogramma re-integratie en participatie: Zicht op Werk en Zicht op meedoen zijn wij opzoek naar een programmaleider/ jongerencoach voor de duur van ieder geval 6 maanden. Zicht op Werk is het uitvoeringsprogramma integratie, re-integratie en participatie van de inwoners van de gemeenten Eemnes, Blaricum, Laren en Huizen om aan het werk te gaan of wel een passende werkplek (met behoud van uitkering) in de samenleving te vinden.

Opdracht
In deze 6 maanden ligt de nadruk op van de volgende werkzaamheden:

Contacten met inwoners:
je verheldert en analyseert hulpvragen middels een vraag gestuurd gesprek op de verschillende levensdomeinen. Samen met de inwoner maak je een plan van aanpak. Je inventariseert daarbij de mogelijkheden, talenten en de belemmeringen bij jongeren. Je coacht en bemiddelt de jongeren naar werk of school. Daarbij is het belangrijk om te kijken welke hindernissen een jongere moet nemen om de focus weer op school, werk en of participatie te krijgen. Samen met de jongere bepaal je de route naar werk en of school. Je werkt outreachend daarbij zijn huisbezoek een goed middel om dicht bij de inwoner te komen. Je gaat met de jongere op stap. Je biedt daarbij je ondersteuning en begeleiding aan. Je realiseert duurzame uitstroom. Waarbij de nazorg niet mag ontbreken. Indien nodig zet je de goede instrumenten in om de jongere verder te helpen.
Begeleiding:
je hebt een groep jongeren waar je de ondersteuning en coaching voor doet. Samen met de Participatieconsulent (die procesregisseur is) stem je af wat het beste traject is voor de jongere. Jij gaat over de inhoud zoals omschreven in het plan van aanpak. Daar stuur je op. Je zorgt samen met de jongere dat het plan ook concreet en smart is. Je houdt de voortgang bij en stemt die ook af met de Procesregisseur. Doelen en resultaten zijn zowel voor de jongere als voor de coach duidelijk en helder.
Uitvoering sociale wetten:
je hebt kennis van de Participatiewet en dan met name de jongeren binnen de participatiewet. Je voert de re-integratie uit en zet daar waar nodig re-integratie instrumenten in.
Overige werkzaamheden:
je hebt goed zicht op jongeren. Samen met je collega’s bij Zicht op werk bereid je casuïstiek voor. Je neemt assessment testen af en je kan groepen leiden indien nodig.

Minimumeisen / knock-outcriteria

1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met jongeren binnen de participatiewet
2. Een maximaal uurtarief van exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk verkeer

Gunningscriteria (weging)

3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van sociale zekerheid (Pedagogische, MWD of SJD) 
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Consulent op het gebied van de participatiewet én jongeren bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar 
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als professional met de doelgroep 16 tot 27 jaar bij een organisatie in de afgelopen 7 jaar (benoem dit duidelijk in het cv)
6. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met Civison-samenleving of i-samenleving 
7. Aantoonbare werkervaring als jobhunter of bemiddeling in de afgelopen 2 jaar

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Je bent communicatief sterk: een verbinder die samenwerkt, die rust weet te brengen bij inwoners
- Je kunt goed omgaan met jongeren
- Je kunt goed gesprekken voeren en luisteren
- Je weet anderen op een prettige manier te motiveren en te overtuigen
- Je bent klantgericht
- Organiseren
- Je brengt structuur en bent resultaatgericht
- Zelfstandig kunnen werken
- Integriteit

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijftien (15) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De vijftien (15) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdagochtend 23 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 22 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt -(conform Waadi).

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 18 november 2021, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 19 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.