Projectleider Implementatiefase OBB
24 Parttime Overheid/non-profit Universiteit Westland
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Wat omvat het project?

Het project OBB is gericht op het verbeteren van de het proces van bestuurlijke besluitvorming. Dit proces loopt van het adviseren aan het college tot en met de besluitvorming door het college en de raad.

Hoe ver staat het project?

De conceptuele voorbereiding is nu afgerond en kan de feitelijke implementatie beginnen. Besloten is om over te gaan van BABS naar Parleus. Hiervoor zoeken we een projectleider.

Opdracht
De opdracht is het leiden van de implementatie van de nieuwe werkwijze en het nieuwe systeem (Parleus) voor bestuurlijke besluitvorming. Het eindresultaat is een draaiend systeem en vooral dat de medewerkers van de gemeente volgens de nieuwe werkwijze werken.

De implementatie valt uiteen in een harde technische kant en een mensgericht trainings­programma. Enerzijds het implementeren van een nieuwe applicatie, die nog ontwikkeling vergt. Anderzijds het klaarstomen van een groot aantal collega’s in een nieuwe werkwijze en een nieuwe applicatie. Hierbij behoort ook het communiceren in de organisatie zodat iedereen, inclusief de directe gebruikers van college en de raad, goed meegenomen wordt.

Je werkt in opdracht van de gemeentesecretaris. De projectgroep, die de conceptuele fase heeft verzorgd, helpt je ook bij de implementatie. De projectleider van de conceptuele fase blijft als adviseur beschikbaar.

Je bent een projectleider die niet persé alles weet van ICT, maar er wel gevoel bij heeft. Maar vooral ben je in staat richting het einddoel te laveren en tegelijkertijd mee te bewegen met de soms onverwachte behoeften van de collega’s en het bestuur. Je hebt inzicht in de bestuurlijke processen binnen een gemeente. Je implementeert, maar je draagt vooral nut en noodzaak van de verandering uit. Daarbij houd je vast aan het vastgestelde concept en genereer je draagvlak.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Uurtarief maximaal inclusief Chiefs Fee en reiskosten, exclusief BTW.
2. Een gevolgde wo master opleiding.

Gunningscriteria (weging)

3. Een afgeronde wo master opleiding 
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider in de afgelopen 7 jaar 
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de implementatie van ICT systemen binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 7 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) 
6. Aantoonbare werkervaring met het systeem Parleus 

Competenties
- Kennis van de gemeentelijke organisatie en de bestuurlijke besluitvormingsprocessen
- Affiniteit met ICT
- Goed kunnen bewegen binnen de organisatie (directie, werkgroepen, clusters/teams, BGS/Control, Griffie)
- Analytisch
- Proactief en snel handelen
- Zaken durven aan te kaarten en overzicht kunnen creëren

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.


Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma. t/m vr. in overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 22 november 2021 of dinsdag 23 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

- De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 16 november 2021, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 17 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

Update 17-11-2021: er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot Vrijdag 31 december 2021, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.