Ontwerper Riolering en Waterhuishouding
36 Parttime Overheid/non-profit Hbo Alphen aan den Rijn
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Voor het team Beheer Openbare Ruimte zijn wij op zoek naar een specialist Riolering en Waterhuishouding. We zoeken een ontwerper die breed georiënteerd is en verder kijkt dan de eigen discipline.

De ontwerper riolering en waterhuishouding werkt vanuit het team Beheer Openbare Ruimte. Als team spelen wij een belangrijke rol in de beheerfase en opdrachtverlening voor reconstructie- en gebiedsontwikkelingsprojecten. De rioolontwerper werkt veel samen met de collega's van het team beleid/beheer en met de regisseurs openbare ruimte, de beleidsadviseurs en de collega’s van het team Projecten Openbare Ruimte (POR).

De ontwerper zorgt voor de totstandkoming van schetsontwerpen en hieruit voortvloeiende (technische) kaders voor het voorlopige rioolontwerp. De ontwerper adviseert over de technische haalbaarheid, zorgt voor een goede opdrachtformulering en toetst het integrale ontwerp van het openbaar gebied. Daarnaast wordt de ontwerper ook gevraagd inzet en expertise te leveren op het gebied van klimaatadaptatie. De projecten worden volledig integraal voorbereid. Het kan daarbij gaan om rioolvervanging, reconstructies van de openbare ruimte, nieuwbouwprojecten en projecten in het kader van klimaatadaptatie.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau
2. Aantoonbare werkervaring bij een (semi)overheidsinstelling
3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van civiele techniek

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

4. Een afgeronde hbo opleiding op het gebied van civiele techniek 
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een (semi)overheidsinstelling 
6. Aantoonbare werkerving met rioolontwerpen en rioolinspecties 
7. Aantoonbare werkerving op het gebied van klimaatadaptatie en duurzame inrichting van openbare ruimte 
8. Aantoonbare kennis uit de afgelopen 3 jaar van relevante wet- en regelgeving uit het vakgebied (zoals Lozingsverordeningen, rioolheffing etc. benoem dit duidelijk in het cv)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Zelfstandig
- Resultaatgericht
- Overtuigingskracht
- Creativiteit
- Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
- Adviesvaardigheden

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 22 november 2021 tussen 13.00 uur en 15.45 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 15 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 16 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 18 november 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.