Coördinator jaarrekening / Financieel adviseur
36 Parttime Overheid/non-profit Universiteit Baarn
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners en ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: lef, samenwerken, klantgericht, transparant, betrouwbaar en flexibel. De organisatie van de gemeente Baarn kent een programmastructuur, bestaande uit vier domeinen: Dienstverlening, Sociaal Domein, Fysiek Domein en Ondersteunend domein.

Opdracht
Als coördinator jaarrekening / financieel adviseur ben je verantwoordelijk voor een helder jaarrekeningproces, de tijdige en kwalitatieve totstandkoming van de jaarverantwoording 2021 en de tijdige en volledige voorbereiding op de accountantscontrole. Jij bent degene die het proces van de jaarrekening 2021 coördineert en inhoudelijk meewerkt aan de totstandkoming ervan. Je werkt hierbij nauw samen met de coördinerend strategisch financieel adviseur richting concernstaf, management, bestuur en accountant. Als financieel adviseur ben je helemaal thuis in de gemeentelijke financiën en planning & controlcyclus. Je kan inhoudelijk schakelen en adviseren en bent bekend met de ontwikkelingen op het gebied van het gemeentefonds. Je bent adviseur en sparringpartner voor collega’s, teams en bestuur. Je adviseert zowel mondeling als schriftelijk op voorstellen en nota´s. Je denkt inhoudelijk mee en bent een stevige gesprekspartner. Je bewaakt de financiële voortgang op organisatieniveau in samenwerking met de concernstaf en draagt bij aan en adviseert over grote projecten met een financieel aspect.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Uurtarief maximaal exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en Fee Chiefs
2. Uiterlijk beschikbaar per 15 december 2021

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Financiën of bedrijfseconomie 
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het jaarrekeningproces bij een gemeentelijke instelling
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als financieel Adviseur bij een provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling
6. Aantoonbare werkervaring en kennis op het gebied van financiële advisering bij projecten 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
Je bent een professionele en ervaren financieel adviseur met scherpe en overtuigende adviezen, zowel mondeling als op schrift. Je weet verschillende belangen goed in te schatten en af te wegen en hebt een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen. Je bent analytisch sterk en je analyses monden uit in een helder advies. Je bent communicatief vaardig en in staat om mensen in beweging te krijgen. Je toont eigenaarschap en bent een onafhankelijk denker en biedt tegelijkertijd ruimte aan anderen. Je hebt ervaring met het coordineren van planning & controlprocessen. Jij staat voor samenwerken, hebt lef en bent klantgericht, flexibel, transparant en betrouwbaar.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties en gunningscriteria). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Variabel en in overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 22 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot en met maandag 15 november 2021. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 17 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 18 november 2021, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.