Projectleider Onderwijshuisvesting
24 Parttime Overheid/non-profit Hbo Voorschoten
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Na een periode van samenwerking met de gemeente Wassenaar zijn we per 1 september als zelfstandige gemeente verder gegaan. We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

Afdeling
Je komt te werken bij de afdeling Fysieke leefomgeving (FLO), team ruimtelijke advisering. FLO richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein. Zij houden zich onder meer bezig met verkeer en mobiliteit, groen, water, milieu, economische zaken en toerisme, vastgoed, toezicht én vergunningen, wonen, stedenbouw, monumenten en cultureel erfgoed én archeologie. Een heel divers pakket dus!

Opdracht
De opgave van de gemeente Voorschoten is om in een groeiende en verdichtende dorp invulling en uitvoering te geven aan voldoende en duurzaam maatschappelijk vastgoed, waaronder scholen en gemeentelijk maatschappelijk vastgoed accommodaties.

Onze ambities vind je in het Coalitieakkoord Voorschoten en IHP 2020 en de Verordening Onderwijshuisvesting van de gemeente Voorschoten.

Wij zoeken een professional in projectleiding en procesmanagement met ervaring binnen gemeentelijke organisaties en je bent thuis in het bestuurlijk proces. Hierbij is het van belang dat je een vergelijkbaar proces eerder hebt uitgevoerd.

Jouw taken zijn:

- Je begeleidt zelfstandig, gelijktijdig én integraal (renovatie- en nieuwbouw) huisvestingsprojecten op het gebied van onderwijshuisvesting
- Je werkt aan projecten waarbij het schoolbestuur in eerste instantie veelal de rol van opdrachtgever vervult, je bent sterk en betrouwbaar in sturing op tijd, geld en kwaliteit
- Omgevings- en relatiemanagement maakt een belangrijk onderdeel uit van je opdracht, waaronder vergaande verduurzaamde, toegankelijke en in participatie ontwikkelde gebouwen
- Je werkt vanuit de principes van Project Management en I.P.M. (Integraal Projectmanagement) en anticipeert op mogelijke risico’s
- Je geeft richting bij de voorbereiding, realisatie en oplevering/overdracht en gebruikt verschillende aanbestedingsvormen

Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding
2. Aantoonbare werkervaring als projectleider onderwijshuisvesting binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 3 jaar
3. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van stukken ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming (duidelijk benoemd in het cv)
4. Maximum uurtarief incl. reiskosten, fee Chiefs en excl. BTW
5. Uiterlijk beschikbaar per 1 december 2021 voor minimaal 16 uur per week

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als zelfstandig projectleider/projectmanager in het vastgoed- en of gebiedsontwikkeling in de afgelopen 5 jaar 
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/projectmanager onderwijshuisvesting binnen een gemeente in de afgelopen 3 jaar 
8. Aantoonbare werkervaring met omgevings- en relatiemanagement in de afgelopen 5 jaar
9. Aantoonbare werkervaring met contractvorming, omgevingsvergunningen, inkoopstrategieën, participatietrajecten en duurzaamheid 

Competenties
- Je weet goed overzicht te houden en het proces te bewaken op gestelde deadlines van het College en de Raad
- Je bent communicatief sterk, werkt integraal en in staat problemen tot de kern terug te brengen en je weet kort en bondig informatie te delen en goed in het overbrengen in woord en geschrift
- Je kunt zelfstandig op basis van genomen besluiten concrete acties uitzetten richting intern en extern betrokken partijen
- Je beschikt over een goede dosis bestuurlijke sensitiviteit en kunt schakelen tussen diverse niveaus en disciplines (afdelingen, teams) binnen de gemeentelijke organisatie
- Je bent praktisch ingesteld, weet het overzicht te behouden
- Je kunt goed samenwerken en neemt initiatieven en beschikt over voldoende overtuigingskracht

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt flexibel vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do. Dit wordt in afstemming met directe collega’s na aanvang afgesproken.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op dinsdag 23 november 2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 22 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

De gemeente Voorschoten zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 15 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op uiterlijk dinsdag 16 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 18 november 2021 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.