36 Parttime Overheid/non-profit Hbo Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen. We werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Afdeling
De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om ervoor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke- en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo’n 80 medewerkers.

De HR-keten bestaat uit 6 HR-adviseurs, 1 adviseur leren & ontwikkelen, 2 HR-medewerkers en 5 medewerkers personeels- en administratie. De collega’s binnen de HR-keten zijn enthousiaste professionals die nauw samenwerken en gezamenlijk de HR-keten verder willen professionaliseren.

Opdracht
Als tijdelijke ondersteuning binnen de HR-keten zoeken wij een creatieve Recruiter die graag de mouwen opstroopt om de vacaturestroom binnen onze gemeente goed op te pakken en die tevens met ons mee denkt over hoe de markt te benaderen in deze tijd. Deze opdracht brengt de volgende taken met zich mee:

- Extra ondersteuning bieden bij moeilijk vervulbare vacatures. Je denkt mee over de mogelijkheden binnen bestaande kanalen en je weet ons ook te verrassen met nieuwe wervingsmethoden
- Overzicht houden op en het optimaliseren van het totale operationele W&S -proces maar ook verantwoordelijk voor de praktische uitvoering hiervan. Dit houdt o.a. in het plaatsen van een vacature op diverse kanalen, doorzetten van kandidaten naar leidinggevenden maar ook afwijzingen oppakken, inplannen van sollicitatiegesprekken, opstellen en begeleiden van arbeidsvoorwaardenvoorstellen en gesprekken
- Optimalisering van het W&S-proces bij inhuuraanvragen.
- Je levert een proactieve bijdrage in het HR-thema arbeidsmarktcommunicatie. Wij zijn actief bezig om te werken aan onze zichtbaarheid als gemeente op de arbeidsmarkt. Vanuit jouw belangstelling in werving en selectie en met jouw ervaring als Recruiter ben jij dé persoon die hier een bijdrage aan kan leveren!

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad
2. Beschikbaar z.s.m. maar uiterlijk per 1 december 2021 voor minimaal 28 uur per week

Gunningscriteria (weging)

3. Een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van HRM / Communicatie 
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met W&S procedures (duidelijk weergeven in het cv) 
5. Aantoonbare werkervaring met recruitment programma Connexys 
6. Aantoonbare werkervaring met arbeidsmarktcommunicatie (duidelijk weergegeven in het cv) 

Competenties
In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

Verantwoordelijkheid
Je bent gericht op het nakomen van (heldere) afspraken. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en maakt zaken bespreekbaar.

Nauwkeurigheid
Je verricht werkzaamheden met een grote mate van accuratesse.

Oordeelsvorming
Je weegt gegevens en handelswijze op de juiste wijze af en brengt de mogelijkheden in beeld. Je komt met een goed gewogen oordeel op basis van relevante criteria.

Klantgerichtheid
Je hebt inzicht in het referentiekader van de klant en handelt daarnaar/ anticipeert daarop. Je neemt opmerkingen van klanten serieus en zoekt binnen de mogelijkheden actief naar oplossingen.

Kwaliteitsgerichtheid
Je streeft naar kwaliteitsverbetering en je signaleert kansen om de kwaliteit te verbeteren via een andere organisatie of logistiek in processen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria

Chiefs beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie CV’s

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma, di, wo do, vr (in overleg).

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 23 november 2021 tussen 14:30 uur 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 22 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 12 november 2021, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 15 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 18 november 2021, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.