Werk Begeleider Participatieplekken
16 Parttime Overheid/non-profit Mbo Huizen
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan!' Anders gezegd, wij zijn 4G.
Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega's, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Afdeling maatschappelijke zaken

Voor het uitvoeringsprogramma re-integratie en participatie binnen Zicht op Werk zijn wij opzoek naar een werkbegeleider voor het programma DOEN! voor de duur van ieder geval 6 maanden.
Zicht op Werk is het uitvoeringsprogramma re-integratie en participatie van de inwoners van de gemeenten Eemnes, Blaricum, Laren en Huizen om aan het werk te gaan of wel een passende werkplek (met behoud van uitkering) in de samenleving te vinden.

Opdracht
De nadruk ligt op de volgende werkzaamheden:

Het begeleiden van inwoners op een participatieplek in ons eigen werkcentrum of op locatie bij partners.
Nieuwe trajecten/projecten opzetten in het werkcentrum in samenwerking met programmaleider en trajectbegeleider.
Het coachen van de inwoner op leerdoelen, bespreken van situaties en samen de juiste richting bepalen.
Inzetten van trainingen, instrumenten of trajecten voor de inwoner, passend bij hun traject.
Aanspreekpunt zijn voor organisaties, collega’s en begeleiders.
Beheren van eigen caseload.
Profiel trajectbegeleider
De werk begeleider heeft bij voorkeur ervaring met het bieden van job-coaching, begeleiding of ondersteuning bij re-integratie/participatie. De werkbegeleider heeft een praktische instelling en heeft enige kennis van uitvoerend werk in bijvoorbeeld het groen, klussen, schoonmaak en/of horeca. Je weet te overtuigen, motiveren en denkt in mogelijkheden om de klant te helpen de volgende stap te zetten. Als begeleider ben je een prettige en professionele gesprekspartner voor consulenten vanuit het sociaal domein, inwoners en lokale organisaties. Je bent in staat om per inwoner in te schatten welke ondersteuning het beste past en welke houding je aan moet nemen. Klanten komen vanuit zowel de Participatiewet als vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Doel van ondersteuning, vrijblijvendheid en duur van traject kan daardoor sterk verschillen.
De werkbegeleider denkt in mogelijkheden, heeft overtuigingskracht, brengt creativiteit en inlevingsvermogen mee naar het werk.

Doel inzet programma

Het doel is om inwoners te ondersteunen om weer aansluiting te krijgen op de arbeidsmarkt of om geschikte dagbesteding te bieden ter behoud of ontwikkeling van sociale zelfredzaamheid.

Minimumeisen / knock-outcriteria

1. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van kwetsbare doelgroepen.

Gunningscriteria (weging)

2. Aantoonbare werkervaring als jobcoach of re-integratieconsulent binnen het sociaal domein 
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als begeleider of hulpverlener voor kwetsbare doelgroepen in de afgelopen 7 jaar 
4. Aantoonbare werkervaring in een uitvoerende sector zoals Horeca, Groen, Bouw, Facilitair Techniek of Zorg 
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau 
6. Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2022 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Creatief
- Betrokken
- Resultaatgericht en doortastend
- Verbinder
- Zelfsturend
- Toepassen van verschillende coachingsstijlen
- Uitstekende communicatieve vaardigheden om zowel met; ketenpartners, consulenten van gemeenten, management, inwoners, aanbieders en bestuurders overleg te voeren

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 26 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 24 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
- Het geoffreerde uurtarief is exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk verkeer.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 10 november 2021, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op donderdag 11 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 19 november 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.