Programma Manager ( Fulltime Parttime )

Amsterdam, Nederland

40 uur

Hbo

Een van de eerste taken van de programmamanager is het definiëren van de inhoudelijke opgave en de aanpak van het programma. Dit doe je onder meer door goed te bekijken wat het vraagstuk is, welke problematiek of uitdaging daaronder ligt en hoe de achtergrond hiervan eruitziet. Je onderzoekt wat de doelen zijn die met het programma gerealiseerd moeten worden. Samen met de betrokkenen zorg je voor een concretisering van de baten, werk je uit welke strategie en welke inspanningen daaraan kunnen bijdragen en koppel je daar middelen aan. Ook ontwerp je een programmaorganisatie en een manier van sturen die passen bij het vraagstuk en voer je omgevingsanalyses, risicoanalyses en dergelijke uit. Je moet een gevecht met de system integrator niet uit de weg.

Aspecten
- Operations
- Datacenter
- Hard politiek dier 

Vereisten  
- Kandidaat beschikt over HBO/WO Diploma in relevante richting  
- Aantoonbare werkervaring als IT project-/programmamanager  
- Aantoonbare kennis en ervaring met complexe ICT (ontwikkel)trajecten binnen een politiek  
gevoelige context  
  
Gunningscriteria  
- Kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring als IT project-/programmamanager binnen een agile omgeving  
- Kandidaat beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met aansturen van multidisciplinaire ontwikkelteams  
- Kandidaat aantoonbare ervaring heeft met de projectmanagement methodologieën, Prince II en Scrum  
- Kandidaat heeft ervaring heeft met complexe projecten binnen overheidsorganisaties  
- Kandidaat heeft ervaring met werken in politieke context, doorziet politieke gevoeligheden  
  
Competenties
  • Zeer goede (aantoonbare) schrijfvaardigheden;
  • Zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden (mondeling);
  • Zelfstandig en flexibel;
  • Organisatiesensitief.
Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Chiefs of IT BV beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.
Stap 2: Selectie vier (4) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Chiefs of IT BV beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs of IT BV”.
De vier (4) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.
Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs of IT BV zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:
  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.
De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.
Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.
De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Benodigd aantal professionals
1.
CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.
Overige informatie
  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs of IT BV. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 25 Juli 2025, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren. 
  
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 088 786 0100 en vraag naar Mike Angel of mailen op recruitment@chiefsofit.com

Direct solliciteren