Job Image

HR-Adviseur ( Parttime )

Waterland, Nederland

36 uur

Hbo

De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen.
Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders. Jij wordt een tijdelijke schakel in ons HR team. Je hebt een frisse blik op HR, werkt zelfstandig en houdt van aanpakken.

Opdracht
Als tijdelijke HR-adviseur ben je operationeel ondersteunend aan drie teammanagers. Je houdt je onder andere bezig met de volgende zaken;

- Gevraagd en ongevraagd adviseren van directie en teammanagers bij alle HR vraagstukken;
- Ondersteuning bij de werving, selectie en introductie van nieuwe medewerkers;
- Uitvoering van ondersteunende taken bij verzuim in samenwerking met de teammanager en de casemanager;
- Dossiervorming, bijstaan van managers in het adviseren gedurende diverse HR-processen, zorgen voor de administratieve afhandeling door de HR-medewerker en het op orde houden van het P-dossier;
- Informeren en adviseren van medewerkers over HR-beleid of over hun loopbaanontwikkeling en arbeidsvoorwaarden.

Vereisten / knock-outcriteria

- Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau
- Aantoonbare kennis van en aantoonbare werkervaring met de gemeentelijke CAO
- Aantoonbare kennis van de WSW
- BYOD regeling is van toepassing (in bezit van laptop en telefoon voor het uitvoeren van de werkzaamheden)

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Chiefs

- Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van HRM 
- Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als HR-adviseur binnen een bestuurlijke omgeving 
- Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het werven van personeel 
- Aantoonbare kennis van en aantoonbare werkervaring met het arbeidsrecht 

Competenties

In Waterland zijn belangrijke competenties: gevoel van politieke en bestuurlijke verhoudingen, lef (je durft je uit te spreken), bent communicatief sterk en geeft gevraagd en ongevraagd advies, vertrouwen, nieuwsgierigheid. Voor deze functie komt daar resultaatgerichtheid, analytisch vermogen en verbinden vermogen bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 26 november 2021 De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 25 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 22 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 23 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot Vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Direct solliciteren